Zpět

Dědečku, vyprávěj o Praze

Dědečku, vyprávěj o Praze
Ve všech dílech dědeček pomáhal Viktorce objevovat svět, pochopit život kolem nás, vnímat hodnoty, na nichž je založena naše současnost. Viktorka představuje dědečkovi nové kamarádky, které se přistěhovaly do Prahy, a společně pak objevují všechny pamětihodnosti hlavního města.
Seznamují se s důležitými událostmi našich dějin od počátků po současnost,poznávají významná místa, kde se odehrávaly klíčové události historie našeho národa. Dědeček umí děti zaujmout nejen poutavým vyprávěním o památkách našeho hlavního města, ale získává si srdce dětí i pověstmi a příběhy, které se vážou k různým pamětihodnostem. Lze ji použít i jako průvodce – každá kapitola slouží jako námět na vycházku.
 
text: Témbr
autor
Ladislav Špaček
název
Dědečku, vyprávěj o Praze
režie
Petr Mančal
interpret
Ladislav Špaček
délka
5:37
vydavatel
Témbr
rok vydání
2022