Zpět

Dětské etudy

Dětské etudy
Drobné povídky, v nichž autor reflektuje odlišný pohled dětí a dospělých na svět.
Když v roce 1955 vyšla útlá knížka Dětské etudy, jako by do tehdejší české literární nabídky vpadlo něco nečekaného čistého, co vůbec nesplňovalo požadavky kladené na socialistickou tvorbu. Ludvík Aškenazy vystoupil do hájemství prózy tím, že se jako novopečený otec svěřil čtenářům s pocity, jaké mu přineslo soužití s malým potomkem. Bylo to psaní nepolitické, něžné, humorné, melancholické a navýsost básnické. Je s podivem, jak se mohl autor, který nabyl vzdělání na polských školách a do vlasti se vrátil až jako voják Svobodovy armády, s takovou virtuozitou zmocnit češtiny.
 

Zastihlo mě to jako studenta Vysoké školy pedagogické. Okouzleni knížkou, pozvali jsme autora na besedu. Přišel malý kulatý pán ještě nepoznamenaný spisovatelskou slávou, poseděl s námi a vyslechl i naše literární pokusy.

Že mě Český rozhlas požádal, abych Dětské etudy přečetl, bylo pro mě ctí a potěšením. 
text: Zdeněk Svěrák, Radioservis
autor
Ludvík Aškenazy
název
Dětské etudy
režie
Hana Kofránková
interpret
délka
2:04
vydavatel
rok vydání
2016
hudba
Tomáš Pergl
obal
Eva Tamchynová
zvuk
Ladislav Reich
mastering
Ladislav Reich
výroba
Český rozhlas
katalogové číslo
CR0893-2