Zpět

Legenda o hadech a ohni

Legenda o hadech a ohni
Exotický a tajemný je svět Věčné transmise, obývaný mnoha odlišnými rasami i obludnými monstry, Je to svět neznající oheň. V prostředí, které nezná oheň, je ekonomika i samotná existence celých národů závislá na mechanicky přenášené energii pomocí nekonečných transmisí.
Dodávky energie jsou založené na převodních řemenech – a ty jsou z kůží. Veškerá politika, podlé intriky a brutální bitvy mezi jednotlivými rody se točí kolem dodávek kůží na transmisní řemeny. Mořské národy Hadařů dodávají kůže obrovských mořských hadů a krvavě bojují v místních válkách s Dobytkáři dodávající zase kůže obřích brizonů. A někde nad nimi sviští Horalé, podivuhodný národ žijící v symbióze s horskými pavouky. Může vůbec někdo zvítězit v nekonečné válce o Věčnou transmisi?
 
text: Walker & Volf
autor
Jiří Walker Procházka
název
Legenda o hadech a ohni
interpret
Marie Moravcová
délka
6:35
vydavatel
rok vydání
202