Zpět

Otec Goriot

Otec Goriot
Román Otec Goriot je jedním z dílů rozsáhlé Lidské komedie Honoré de Balzaca. V jeho ději můžeme sledovat dva hlavní příběhy; postupný společenský vzestup studenta práv Evžena de Rastignaca (Viktor Preiss) a úpadek kdysi významného obchodníka s nudlemi, otce Goriota (Martin Růžek).
Otec Goriot se celým svým životem upnul na štěstí svých dvou dcer – Anastazie (Alena Vránová) a Delfíny (Růžena Merunková); jim obětuje celé své jmění, v jejich zájmu prodá i poslední svůj majetek, není nic, co by pro ně neudělal. Přesto si nezíská jejich oddanost a lásku. Student Rastignac naopak postupně šplhá na vyšší a vyšší společenské příčky, většinou za pomoci krásných a společensky vysoce postavených dam. Oba bydlí v penzionátu vdovy Vauquerové (Marie Vášová), veselém hnízdě různých postaviček, které buď nemají přebytek peněz nebo nechtějí být příliš na očích okolního světa bohaté a pokrytecké Paříže. Mezi nimi hraje prim zvláštní patron jménem Vautrin (Miloš Nedbal)...

Rozhlasovou realizaci sestavila z příběhu otce Goriota a dalších motivů Balzakovy Lidské komedie Zuzana Kočová, manželka Emila Františka Buriana a od roku 1974 také dramaturgyně Československého rozhlasu. Otec Goriot byl jednou z jejích prvních dramatizací v této funkci. Režijně text zpracoval Jiří Horčička, který v době normalizace uvítal historickou látku a inscenačně ji držel v lehce expresivním tónu, který jí vtiskly především herecké výkony. Skladatel Josef Pech založil hudební podkres na kontrastu vysokého a nízkého – v úvodu, závěru i mezi jednotlivými scénami se tak prolínají hudební motivy ze zámeckého plesu a líbivé tóny pouličního kolovrátku.
 

Balzakův příběh je dodnes jímavým obrazem světa, v němž odumírá lidskost a vítězí falešná morálka. V závěru hry student Rastignac vyhlašuje Paříži osobní válku – naději však v tuto osobní vzpouru nevkládá snad ani on...
text: Radioservis
autor
Honoré de Balzac
úprava
Zuzana Kočová
název
Otec Goriot
režie
interpret
Viktor Preiss, Martin Růžek, Alena Vránová, Růžena Merunková, Marie Vášová, Miloš Nedbal, Miloš Hlavica, Drahomíra Fialková, Pavla Maršálková, Eduard Dubský, Jana Andresíková, Ladislav Boháč, Jana Drbohlavová, Ladislav Kazda, Oldřich Janovský, Jaroslava Pokorná, Nelly Gaierová
délka
1:57
vydavatel
rok vydání
2014
hudba
Josef Pech
obal
Alena Nievaldová
zvuk
Jitka Borkovcová
mastering
Miroslav Mareš
výroba
Český rozhlas
produkce
Bohdana Pfannová
katalogové číslo
CR0695-2