Zpět

Evropské fondy pro každého

recenze, , 07.12.2016
Abeceda fondů EU 2014-2020
S rozvojem audioknižního trhu dochází u nás i k rozšiřování žánrového záběru, který jsou audioknihy schopny obsáhnout. Vedle titulů, které pod pojem audiokniha zahrnujeme nejčastěji, vznikají i takové, jež se psanou formu snaží doplnit případně zpřehlednit. Je to logické – zvuk a mluvené slovo jsou významnými nositeli informací, a tak je lze využít stejně dobře, ne-li lépe, než psaný text. Jednou z takových audioknih je Abeceda fondů EU 2014-2020, kterou pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravila komunikační agentura Kristián.
Abeceda fondů EU s podtitulem Vše, co potřebujete vědět o evropských fondech je jakousi příručkou vyžívající zvuk coby další informační kanál. Ve třech samostatných částech o celkové délce téměř 50 minut přehledným způsobem seznamuje zájemce s typy a rozpočty evropských fondů v ČR, informuje jak vybrat vhodný program a uvádí deset kroků k získání dotace. Multimediální CD obsahuje také verzi pro rozhlasový seriál – devět tříminutových dílů přizpůsobených pro vysílání v rozhlase, a rovněž čtyřicetistránkovou textovou a obrazovou příručku v PDF. 

Důvodem, proč se audioknihou Abeceda fondů EU zabýváme na stránkách naposlech.cz, je ale především její zpracování. Kristián neváhal oslovit zkušené audioknižní tvůrce a interprety, a tak mohla vzniknout nahrávka, která je řemeslně na velmi vysoké úrovni. Herci Igor Bareš a Jana Stryková jsou mistry ve svém oboru a pod vedením režiséra Michala Bureše dokážou prostý informativní text interpretovat dostatečně poutavě. Jejich přednes nenudí i díky vhodné úpravě původního textu pro zvukovou nahrávku a rozvržení pro hlasy.
 

Abeceda fondů EU dokonale využívá možností záznamu mluveného slova, které jsme si zvykli nazývat audioknihou. Těžko si lze představit, že ji posluchači budou vstřebávat stejně jako beletristickou literaturu, lze na ní ale velmi dobře ukázat přidanou hodnotu, kterou audioknihy mají. Tou je interpretace, která v podání profesionálů může povýšit psaný text. Abeceda fondů EU dělá dvojí dobrou službu – zájemce o problematiku evropských fondů umí velmi vhodným způsobem informovat a zároveň ukazuje možnosti audioknih. Je proto dobře, že zvukovému zpracování byla věnována taková pozornost – rozhodně totiž nového posluchače od audioknižního média neodrazuje.

Audiokniha je vedle multimediálního CD šířena také prostřednictvím on-line distribucí a to zcela zdarma.