Zpět

Věčně vděčný Švejk

recenze, , 04.07.2024
Další osudy dobrého vojáka Švejka
V kánonu české literatury snad neexistuje dílo, které by se za šest desítek let dočkalo tolika zvukových interpretací. Řeč je o dobrém vojáku Švejkovi z pera Jaroslava Haška. Jako celek, či jen vybrané kapitoly, jej načetli Jan Werich, Jan Pivec, Karel Höger, Josef Somr či Pavel Landovský. V jednom kompletu se dokonce sešla desítka herců, kteří se v interpretaci postupně střídali. Existuje také nahrávka pro zvukovou knihovnu pro nevidomé K. E. Macana. V nedávné době pak pro rozhlas kompletně Švejka načetl Oldřich Kaiser. Nyní, zcela aktuálně, přichází Supraphon a herec David Novotný, ovšem s jedním rozdílem.
Zatímco výše zmiňovaní četli z klasického čtyřsvazkového románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, David Novotný, pod režijní taktovkou producenta Alana Piskače a pod hlavičkou vydavatelství Supraphon, načetl Švejkovy příhody publikované ještě před vydáním románu, sice v letech 1912 a 1917. Bezmála čtyřhodinová nahrávka dostala lapidární název Další osudy dobrého vojáka Švejka.
 
 
V první části se logicky setkáváme s jejím protagonistou ještě před válkou, kdy sledujeme jeho nejrůznější vojenské peripetie, včetně snah o superarbitraci pro blbost, Švejkovo učení se zacházet se střelnou bavlnou, nebo působení u aeroplánu. Ty jej nakonec dovedou až k zatčení, čímž se dostáváme k novelce Švejk v zajetí z roku 1917, kde můžeme zhuštěně sledovat řadu situací, které známe z pozdějších knižních osudů. Je tu známá scéna, kdy je Švejk stižený revmatismem vezen na vozíku, volaje "Na Bělehrad!", krádež psů pro feldkuráta, střet v Maďarsku s žárlivým manželem kvůlivá milostnému psaníčku a nadbíhání Švejkova nadřízeného. Objevuje se tu třeba i nadporučík Lukáš, ovšem v téhle verzi není Švejk jeho sluhou.
 
Je pozoruhodné sledovat, jak Jaroslav Hašek později Osudy vybrousil dokonalosti. Nic to však nemění na skutečnosti, že i původní, auditivně dosud nezpracované texty, mají svůj půvab a vtip. Notně se o obojí zasloužil David Novotný, který se nebojí být ironický, švejkovsky zmatený, ale i lišácký, či prušácky nabubřelý. Nebrání se prozpěvování, a třebaže si mnohdy melodie vymýšlí, zpívá je čistě, takže krásně zapadají do kontextu vyprávění. Demonstrace němčiny nebo maďarštiny je už jen taková třešnička na pomyslném dortu. Výběr interpreta je zkrátka třeba opravdu pochválit. Máme tu vedle Oldřicha Kaisera dalšího důstojného nástupce Jana Wericha.
Jako hudební podklady jsou použity císařské pohody Richarda Strausse, které příjemně dotvářejí atmosféru četby. Další osudy dobrého vojáka Švejka se právem řadí do supraphonského triumvirátu spolu s loňským  kompletem ke 100. výročí Haškova úmrtí Výběr z díla světově proslulého spisovatele a Osudy dobrého vojáka Švejka, které v roce 2017 vydal  znovu Suprpahon, tentokrát na digitálně a na 2CD MP3.