Zpět

Encyklopedie ptáků pro malé ornitology

recenze, , 30.11.2021
Uprchlík na ptačím stromě
Spisovatel a ilustrátor Ondřej Sekora ve svých knížkách dokázal velmi umně propojit smyšlený příběh s fakty. Ve svém díle předává malým čtenářům zcela nenásilnou a zábavnou formou zajímavé informace ze života zvířat a zároveň děj obohacuje o ponaučení. Sekora ale není jen autorem příběhů o všeznalém mravenci Ferdovi, napsal také knížku Uprchlík na ptačím stromě, která malé i velké čtenáře zavádí do ptačí říše.
Kniha popisuje necelý rok ze života malého ptáčka Modrouška. Ten uletěl svému chovateli a tato dobrodružná výprava ho málem stála život. Naštěstí se ho ujali ptáci na ptačím stromě, se kterými pak Modroušek zažívá mnohá dobrodružství a učí se, jak přežít v „divočině“. Malí čtenáři a posluchači se dozví mnoho zajímavostí ze zvířecí říše. Věděli jste například, že Sýkora uhelníček si své hnízdo staví mimo jiné i v zemních dutinách? Sekora navíc ve velké míře využívá citoslovce, která napodobují hlasy ptactva. To jednak zatraktivňuje text, ale zároveň učí děti, jak „mluví“, který ptáček. Ne nadarmo kniha získala ocenění na Světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu.
 
Sekorovy příběhy (zejména ty s Ferdou Mravencem) byly nejednou zpracovány do zvukové podoby. Je ale s podivem, že jeho Uprchlík na ptačím stromě se „načtení“ dočkal až v letošním roce, a to v gesci vydavatelství Tympanum. Proč je to tak zvláštní? Autorem předepsaná citoslovce totiž teprve v audio verzi dávají knižnímu příběhu o ptáčcích další rozměr. Nakladatelství pro spolupráci na audioknize oslovilo Českou společnost ornitologickou, která tvůrcům poskytla nahrávky skutečných ptačích hlasů. Jejich užití se však neomezuje na funkci atraktivního předělu mezi kapitolami či lépe řečeno tematickými celky, protože kapitol jako takových je v audioknize opravdu obrovské množství. Tvůrci s těmito nahrávkami pracují mnohem vynalézavěji a na vhodných místech jimi doplňují psanou podobu ptačích hlasů. Díky tomu má audiokniha skutečnou encyklopedickou hodnotou, která vzbuzuje v posluchačích touhu začít se zajímat o ornitologii. Závěrečný „titulkový“ bonus, ve kterém herec Jakub Šafránek vždy představí jednotlivé ptáky i s jejich skutečnými hlasy, navíc může dětem pomoci s rozpoznáním ptačího zpěvu v přírodě.
 

Načtení audioknihy se ujal Jakub Šafránek, který měl zároveň na starosti i režii. Kumulování těchto funkcí obvykle mívá negativní vliv na výsledek kvůli chybějícímu odstupu, v případě Uprchlíka na ptačím stromě tomu tak ale není. Naopak, díky tomu herec přesně věděl, jak budou do audioknihy zakomponovány nahrávky ptáků a šel této vizi svým projevem naproti. Šafránek nejenže dokáže zaujmout malé posluchače nadšením pro Modrouškův příběh, ale s velkou lehkostí umí svůj hlas variovat a přizpůsobovat jej jednotlivým ptákům (papoušek má například výrazné R a Ř). Výborně se mu také daří do příběhu zapojovat Sekorou předepsané citoslovce, příběh jimi nerozbíjí, ale naopak jej stmeluje a zatraktivňuje. V důsledku zajímavého příběhu, pečlivé režie, skvělého přednesu a vynalézavého sound designu tak vznikla audiokniha, která dokáže zaujmout široké publikum od nemluvňat až po dospělé.
 
Na závěr recenze si tentokrát neodpustím osobní poznámku z poslechu, která však dokládá předešlé tvrzení. Audioknihu Uprchlík na ptačím stromě jsem poslouchala se svým čtrnáctiměsíčním synem. Zatímco já jsem se podivovala nad některými překvapivými detaily ze života ptactva, syn s nadšením poslouchal zejména pasáže s hlasy ptáků a snažil se je po interpretovi opakovat. Tato audiokniha přímo volá po společném poslechu s dětmi.