Zpět

Je možné ne/jíst „geniálně“?

recenze, , 20.07.2023
Geniální potraviny
Jídlo je téma číslo jedna, což není žádná novinka posledních let. Byť okolnosti se v průběhu dějin mění, získávání potravy, její kvalita a množství jsou tu s námi (a nejen s námi lidmi) od úsvitu věků a zdá se, že patří mezi témata, která je neustále nutné a nevyhnutelné řešit, byť víme, že k jednoduchému a finálnímu řešení se, už z podstaty věci, nikdy dobrat nemůžeme. Není tedy divu, že stravování a potraviny v souvislosti se životním stylem jsou stálicí na knižním, a dnes už pomalu i audioknižním, trhu.
Se svou trochou do mlýna přispívá i americký autor Max Lugavere, jehož knihu Geniální potraviny s bezmála komplexním podtitulem Jídlem proti špatné náladě, únavě, mozkové mlze a demenci vydal letos jako čtyři sta třicet dva stran dlouhou knihu a zároveň jako třináct a půl hodiny dlouhou audioknihu Jan Melvil Publishing. Sympatický je způsob, jakým se vydavatel vyrovnal s obrázky a dalšími materiály nepřenositelnými do audiální podoby – hned na začátku nahrávky zazní, kde si je posluchač může stáhnout. Zkraje bych také rád upozornil na drobnost, která by měla být (avšak vždy není) samozřejmostí, a zde také svědčí o dobré přípravě, respektive o pochopení bazálních rozdílů mezi knižním a audioknižním médiem: Byť osobně nejsem fanouškem úprav textů před audiálním zpracováním, vydavatel se pustil do drobných, sotva postřehnutelných úprav, jako jsou slova „kniha“ v nahrávce zaměněná za „audiokniha“, „čtení“ se v příslušných pasážích mění v „poslouchání“ a podobně, díky čemuž nevzniká pro posluchače nesoulad, při němž by knihu slyšel, ale text by reagoval na jeho vlastní čtení. Společně s výše zmíněnými bonusy ke stažení jde sice o věci zdánlivě drobné, ale rozhodně potěšující.
 
Max Lugavere je v USA známou televizní osobností a odborníkem na výživu, přestože nemá medicínské vzdělání. Snad i proto jeho bestseller Geniální potraviny začíná obligátním opatrným upozorněním, které by se dalo shrnout slovy, že kdyby rady v této knize někomu uškodily, autor na tom nenese vinu. Jako správná celebrita se ani Lugavere nevyhnul kontroverzím, v jeho případě se však nejednalo o žádný soukromý skandál, ale o záležitost čistě profesní, když se stal terčem kritiky pro tvrzení, že rostlinná strava zvyšuje riziko demence a psychických problémů.
 

Ničím z doposud řečeného nechci nijak shazovat to, co se v knize píše, autor přináší řadu zajímavých poznatků a smysluplných rad, které – jak je v tomto žánru literatury poměrně běžné – obaluje množstvím osobních i neosobních (ať už skutečných nebo fiktivních) příběhů. Ty mají pochopitelně všemu dodávat věrohodnost, byť by se obsah knihy určitě dal podat kompaktněji, což nesouvisí jen se zmíněnými příběhy, ale tak nějak s celkovým způsobem autorského stylu a narativu. Na druhou stranu mu nelze upřít, že zmíněné dokáže podat poutavě a v širším kontextu, což činí délku knihy poměrně relevantní, přinejmenším relevantnější než u mnohých jiných samozvaných koučů, kteří ve výsledku nemají příliš co říct. Lugavere však podle všeho co říct má a pokud jste fanoušky podobně laděné literatury, patrně budete spokojeni. I my skeptičtější posluchači mu musíme v lecčem dát za pravdu a spoustu toho ostatního – sice raději opatrně – alespoň uznat jako možnost. Na stranu třetí však musíme podotknout, že velké množství autorových závěrů a rad nepřináší nic příliš nového ani doposud neznámého.
 
Četby audiálního zpracování se ujal Aleš Bílík, třiatřicetiletý divadelní a televizní herec, pro nějž jsou Geniální potraviny první audioknižní zkušeností a můžeme jen doufat, že ne poslední. Bílík podává knihu v posluchačsky velice příjemném tempu, které nenudí, ani příliš nechvátá, zároveň má velice příjemný a uklidňující hlas, což obojí výborně ladí i ke čtenému textu. Přes to, že nebeletristické knihy často poskytují interpretům poněkud méně manévrovacího prostoru a mohou se snadno stát kamenem úrazu, Bílík celou nahrávkou proplouvá s ladností zkušeného narátora a ani na chvilku jeho projev nenudí.
 
Ať už tedy patříte mezi skalní příznivce, mírné skeptiky či dokonce vyslovené odpůrce podobných moderních lifestylových příruček, na jednom se určitě shodneme: Jako audiokniha jsou Geniální potraviny připravené rozhodně kvalitně a dobře se poslouchají.