Zpět

Minulost uhnětená z uhelného prachu

recenze, , 18.03.2020
Šikmý kostel
Jako rodilý Pražák Karvinsku nerozumím. Neprohlédnu krajinu poznamenanou těžbou, neumím se zorientovat v Orlové, když přejdu z Českého Těšína do Cieszyna, nedomluvím se. Historii určují centra, jenže lidé na hranicích často na minulost vzpomínají odlišně. Debutující spisovatelka Karin Lednická vstupuje na českou literární scénu ve velkém stylu. Šikmý kostel označila za románovou kroniku a z připravované trilogie čtenářům napoprvé odlomila celé čtvrt století.
Nenechme se mýlit neznámým jménem. Autorka se v knižní branži pohybuje léta. Musí to být slastný a zároveň nesmírně svazující pocit přejít na druhou stranu barikády a knihu si sama napsat a zároveň i vydat. Přísné redaktorské oko, vytříbený jazykový cit, respekt ke čtenáři – to vše formuje hutný románový korpus už od prvních vět, kterými je popisována cesta karvinských žen včetně těhotné Barbory do Wieliczky za solí. Těžký úděl manželek havířů se napoprvé ohlašuje krvavými puchýři a kůží rozežranou solí, která z nůší prosakuje.

Kolem Barbory a její nové přítelkyně Julky se bude obtáčet nit vyprávění, ony jsou dvěma slunci, která čtenář sleduje. Spisovatelka vyšívá motivy z jejich života, ale také je s lehkostí opouští, abychom se mohli podívat dál a být svědky osudových momentů z života běhu jejich blízkých. Často tedy nahlížíme stejnou situaci očima několika aktérů, naše pozornost se přesouvá z otce na syna, z matky na dceru.
 

Není snadné vzdát se oblíbené postavy a zažehnout stejně vroucí vztah publika k postavě nové, proto by se pro audioknižní verzi nabízelo oslovit čtyři narátory, kteří se ujmou čtyř celků příznačně pojmenovaných podle hlavních aktérů – Barbora, Ludwik, Julka a Barka. Jenže OneHotBook zvolilo cestu riskantnější. Režisérka Jitka Škápíková naložila všechnu tíhu hornické mizérie na bedra jediné ženy, charismatické herečky s uhrančivým hlasem, Vilmy Cibulkové. Nenapadá mě jiná vypravěčka, která by dokázala hlasově odstínit, a přitom ani v nejmenším nekarikovat tolik promluv.

Bohatá hlasová modulace se přehledně a současně se stoprocentní výslovností zmocňuje jednotlivých postav, což oceníme i vzhledem k zařazení nářečních výrazů, havířské hantýrky a vlivu polského pomezí. Barbora není žádná křehká květinka, přesto její kamarádka Julka mluví pevnějším hlasem ženy, která v sobě dokázala najít sílu vzepřít se špatnému manželství. Pro jejich ráznou sousedku Žofii pak text předepisuje ještě větší houževnatost, kterou Vilma Cibulková dokáže zesílit ještě o stupeň, když na scénu uvede otrlou hospodskou, Žofiinu sestru. Hlas se pružně vrací do civilnějšího modu vypravěče a následně transformuje do přímé řeči dalších figur, a to i těch mužských.

Žádné společenské kudrliny a útěšné floskule nečekejme, svět horníků na česko-polském pomezí je děsivě přímý. I oni se však musí vyrovnat s valícím se dvacátým stoletím. Jako by nestačila důlní neštěstí. První světová válka odvede muže na frontu, darkovské lázně přemění v lazaret a málem všechny odsoudí k smrti hladem. Překvapivou perspektivou pak prožíváme vznik Československa a boje o hranici s Polskem.

Šestnáctihodinová délka audioknihy Šikmý kostel se sype jako právě vytěžené uhlí k rukám ograbčor, které ho zručně přeberou. Jediné odlehčení představují hudební předěly. Slova ukrajující příběh jsou syrová, tvrdá, vyrvaná zemi, a to jsme ještě v závěru znejistěni, komu vlastně patřila. Rychlost, se kterou byla zvuková kniha po vydání knižní předlohy představena, se bohužel projevila na několika drobných přeřeknutích, která už zřejmě nebyl čas odladit. Perfekcionismus spisovatelky a nasazení narátorky by si to zasloužily. Posluchač stržený příběhem i nečekanými historickými prozřeními však takový detail audioknižnímu týmu jistě promine.