Zpět

Svist a hvizd v Čapkově vile

recenze, , 21.03.2019
Na návštěvě u Karla Čapka
V první polovině roku 2017 mohli být posluchači Dvojky Českého rozhlasu každé nedělní dopoledne hosty u Karla Čapka. Pětadvacetidílný reportážní seriál, který tehdy připravoval jeho autor a průvodce Ondřej Kepka spolu s dramaturgem Tomášem Černým a celou řadou hostů, nyní vychází pod značkou vydavatelství Českého rozhlasu jako audiokniha na fyzickém nosiči i v digitálních distribucích.
Radioservis se pro vydání seriálu Na návštěvě u Karla Čapka rozhodl i přesto, že je všech pětadvacet dílů od doby jejich rozhlasového vysílání až dodnes zdarma k poslechu prostřednictvím iRadia. Důvodem je patrně snaha oslovit posluchače, kteří o existenci digitálního archivu nemají ponětí nebo chtějí dostat něco navíc. A to jim fyzické CD dopřeje v podobě obsáhlé textové a fotografické přílohy. Přesto ovšem důvod poslouchat nahrávku z internetu přetrvává. Ale k tomu se dostaneme.

Ač by se mohlo zdát, že jedinou kulisou pětadvacetidílné reportáže bude vila bratří Čapků na pražských Vinohradech, její inventář a její někdejší hosté, není tomu tak. Ondřej Kepka pojal celou „návštěvu“ šířeji, a tak spíše než u Karla Čapka doma, jsou posluchači návštěvníky v Čapkově době. Spolu s mnohými hosty, z nichž jmenujme alespoň ředitelku Památníku Karla Čapka ve Strži u Dobříše Kristinu Váňovou, ale především s dramaturgem Tomášem Černým, který měl na starosti zvukový záznam, se Kepka snažil vytvořit co možno komplexní Čapkův obraz. Jeho působení coby dramatika, zahrádkáře, fotografa, sběratele, filmaře, cestovatele a samozřejmě prozaika. Zaměřil se i na jeho bratra Josefa, manželku Olgu Scheinpflugovou i další osudové ženy, na fenomén pátečníků. S hosty pohovořil o Čapkově rodišti, o jeho letním sídle ve Staré Huti u Dobříše, o kritickém roku 1938, o vzniku a významu Společnosti bratří Čapků, aby vše zakončil osobním a možná až patetickým vyznáním. Vše je doplněno úryvky z Čapkových děl nejčastěji v podání Lukáše Hlavici.
 

Jen těžko lze mít autorům za zlé, že celková dramaturgie jejich seriálu působí nesourodě a jaksi nahodile. Seskládat živé nahrávky z mnoha návštěv s nejrůznějšími hosty patrně nebyla jednoduchá práce. Posluchač, zejména ten audioknižní, tak často dostává tutéž informaci několikrát, je rušivě odtržen od jednoho tématu, aby se k němu vrátil až po uplynutí jiného dílu. Při vší snaze obsáhnout celou šíři Čapkova života zůstává mnoho otevřeno a například procházku vilou by jistě bylo možné provést tak, aby posluchačům dala lepší představu o místě, kde Čapek žil a tvořil. Možná by bylo lépe celý seriál pro účely vydání na CD znovu sestříhat a přizpůsobit jeho rytmus kontinuálnímu poslechu. Takto zůstalo pouze u vystřižení úvodní části každého dílu. Respektujme ale vůli tvůrců.

Co ovšem neodpustitelně degraduje vydané CD, je jeho zvuk, který má v porovnání s rozhlasovým vysíláním, a dokonce se zmiňovaným iRadiem žalostnou kvalitu. Jde o technický problém, k němuž došlo pravděpodobně při masteringu, ovšem problém natolik výrazný, že snahu Tomáše Černého o co nejvěrnější zchycení zvuku, i hudbu Emila Viklického, která velmi vkusně doplňuje každý díl, posouvá až téměř k hranici poslouchatelnosti, rozhodně ale za hranici toho, co posluchač očekává od zakoupeného CD. Zvuk zničený nevhodnou kompresí by snad Radioservis mohl časem napravit alespoň u digitálních distribucí.

Co už na tom, že má CD obsáhlý a graficky velmi zdařilý obal. Digipack s matnou povrchovou úpravou je doplněn osmnáctistránkovou brožurou s texty Ondřeje Kepky, Kristiny Váňové či Tomáše Černého a tracklistem všech částí s přehledem jejich hostů. K úplnosti chybí snad jen zdroje citací z Čapkových děl použitých v jednotlivých dílech. Zato se majitelům CD dostane na tucet fotografií, s nimiž mohou ještě lépe vstřebat genia loci Čapkovy vily a udělat si konkrétnější představu o průběhu natáčení i o některých v pořadu zmiňovaných místech a předmětech.

Přemýšlíte-li o CD Na návštěvě u Karla Čapka jako o dárku pro vaše blízké, je určitě díky designu Jany Vrabcové pro tento účel vhodným. Raději ale nečekejte, až si obdarovaný audioknihu pustí, protože vás pak nejspíš nebude mít rád.