Zpět

Jakýpak stařec!

recenze, , 06.03.2024
Náčelník
Umění rozhovoru patří v žurnalistice k nejtěžším disciplínám, zároveň jde o žánr, který je v českém prostředí reprezentován řadou mistrů – od Karla Čapka přes Karla Hvížďalu až třeba po Lenku Vrtiškovou Nejezchlebovou. K nim zcela jednoznačně patří i Aleš Palán, publicista a spisovatel s neuvěřitelně širokým záběrem sahajícím od prózy a poezie až po aktuálně osmnáct knižních interview, z nichž to poslední, kniha Náčelník z roku 2023, přináší téměř třísetstránkovou zpověď Miloslava Nevrlého.
Miroslav Nevrlý, devadesátiletá legenda české přírodovědy, skautingu a horské turistiky s dlouholetou přezdívkou, jež se stala titulem publikace, vzpomíná na svůj život s obdivuhodným nadhledem a přemýšlivým odstupem, ale také předestírá řadu svých názorů a postojů. O těch platí, že nemusí v posluchači vzbuzovat bezvýhradný souhlas (typicky může vyvolat jistou kontroverzi třeba Nevrlého postoj k hygienickým standardům na dětských letních táborech nebo některé okrajové poznámky, třeba ta o nemoci Covid 19). Zároveň jde o myšlenky dobře vyargumentované, takže minimálně stojí za to se nad nimi zamyslet. I přes pokročilý věk se tradiční ilustrace starého Abea Simpsona naštvaně hrozícího mrakům nekoná, právě naopak. Nevrlý se téměř každou odpovědí ukazuje jako muž uměřenosti ve smýšlení, uměřenosti inspirativní, protože stejnou měrou podpořené na jedné straně zkušeností, na druhé otevřeností mysli.
 
Nevrlý se usadil v hlavách asi všech vyznavačů hor či turismu především jako autor populární a výjimečné knihy Karpatské hry. Tu dokončil v roce 1981, kdy vyšla v Liberci jako malonákladový tisk určený potřebám turistických oddílů a byla pak nadšenci opisována a dále šířena jako strojopisný samizdat. Nevrlý beletrizovaným způsobem představuje pětatřicet karpatských pohoří a hovoří ke čtenáři jako mentor a rádce, který ve třinácti hrách („na hvězdný širák“, „na hlad“ či „na vlčí dech“) nastiňuje způsoby, jak cestovat po horách a jak hory vnímat a prožít. Kniha se dočkala řady reedic především po listopadové revoluci, díky úspěšnému crowdsourcingu byla také přeložena do angličtiny a bezplatně zveřejněna jako webová stránka a e-book.

Působí-li Nevrlý jako mentor, nikdy to nedělá záměrně, a pokud lze z jeho knih, ale i z Palánova rozhovoru vycítit nějakou určující vlastnost, je to pokora – před přírodou jako celkem, majestátními horami, obecně před lidmi, ale také před životními událostmi nebo i tou nejmenší bytostí – ptákem či netopýrem, které profesně zkoumal a o které se jako ekolog a přírodovědec staral. V druhém plánu tak lze Palánův rozhovor pojmout i jako zkoumání a ilustraci toho, co znamená přirozená autorita a jak těžké i snadné zároveň je se takovou autoritou stát.
 
Formát knihy přímo svádí ke zvukovému zpracování, nakonec nakladatelství Kazda, které za knihou stojí, vydává audioknihy jako komplement k tisku a e-knihám běžně. Za mikrofon se posadili Vladimír Kroc jako tazatel a Jan Vlasák jako dotazovaný. Oba mají s mluveným slovem spoustu zkušeností a ty jsou propsány i do jejich uměřených výkonů v tomto titulu. Několik drobných chybek, jako například špatně zvolená výslovnost jména Ernesta Thompsona Setona jako [setn] namísto správného [siːtən], jsou jen drobné mušky, které lze oběma výkonům a jinak pečlivé režii velkoryse odpustit.
 

Kroc klade otázky civilně, s důrazem na jejich význam, a Vlasák předkládá Náčelníkovy odpovědi tak věcně, jak jen to jde. Jak režisér, tak interpreti samotní dopředu rezignovali na vytváření atmosféry hereckými prostředky, což je asi to nejlepší, co mohli textu dát. A to i přes to, že na první poslech – velmi příjemné předělové hudbě navzdory – může znít rozhovor ploše. Ve chvíli, kdy si posluchač na tento formát přivykne a začne už jen vnímat výhradně obsah řečeného, je mu servírován vrcholně zajímavý rozhovor s mimořádně zajímavým člověkem. Na jedné straně skvělý a pronikavý Aleš Palán, oceněný dvěma Magnesia Literami za publicistiku (knihy Jako v nebi, jenže jinak a BRNOX) a na další dvě nominovaný – za publicistiku (knižní rozhovor se syny legendárního staroříšského nakladatele Josefa Floriana Být dlužen za duši) a za prózu (Ratajský les). Na straně druhé straně svěží a zkušený muž, jemuž se rozhodně vyplatí naslouchat.
 
A ještě dovětek: Další Nevrlého nádherná publikace, rozsáhlá Kniha o Jizerských horách původně vydaná v roce 1981 Severočeským nakladatelstvím v dnes těžko představitelném, tehdy spíš menším nákladu 30 000 výtisků, se v roce 2018 dočkala částečného rozhlasového zpracování jako četba na pokračování. V režii Michala Bureše ji načetl liberecký patriot a hvězda Švankmajerovy grotesky Přežít svůj život, herec Václav Helšus a jako dvoudílnou audioknihu ke stažení pod názvem Krajinou příběhů vydal Radioservis.