Zpět

Povědomý výlet do alternativních dějin

recenze, , 18.01.2020
Verschluss
Základní poučka historiografie sice zní zcela pominout otázku „co by se stalo, kdyby“, zároveň každý dobrý historik přinejmenším neveřejně přizná, že tato otázka je z hlediska oboru nejzajímavější. Podobnou si položili autoři mystifikačního výletu do československých dějin, který vede po stezkách, jež nikdy neexistovaly, a umně propojuje pět úžasných, žánrově těžko zařaditelných povídek, jimž rozhodně nechybí velká porce napětí a prvků fantasy.
První mystifikací je hned autor – údajně kultovní Karel Drexler je „pouhou“ další smyšlenou postavou knihy, v níž se ale naopak objevují lidé skutečně existující, na kterých je demonstrována odpověď na otázku „co by se stalo, kdyby“ se v roce 1927 Masaryk odmítl účastnit druhého kola prezidentských voleb a vlády by se zmocnili politici spojení s érou (skutečné) druhé republiky. Prezidentem se v knize stal nevýrazný Bohumil Němec a hlavním strůjcem směřování Československa izolacionisticky smýšlející ministerský předseda Rudolf Beran.

Ten je autorem tzv. Krumlovského programu, který znamená totální izolaci Československa od okolního světa. Nepropustné hranice strážené vedle vojáků i extrémně silným elektrickým plotem, znárodňování všeho, zneužívání psychiatrie, vědecké experimenty na živých lidech, absolutní embargo na informace i kulturu ze zahraničí – to jsou jen některé důsledky Krumlovského programu.

Dopady absolutní izolace (německé slovo Verschluss lze přeložit jako „uzavření“ či „izolace“) jsou demonstrovány na „Drexlerem“ beletrizovaných osudech pěti osob (jednou z nich je Vlasta Burian), jednotlivé povídky jsou prokládány poznámkami k textu a podrobným popisem rekonstrukce textu sice totálně nehoráznou, leč do nejmenších detailů popsanou metodou „Boltzmanovy paralelní transkripce“. Knihu rámuje biografická předmluva smyšleného autora a natolik uvěřitelná stať o jeho životních osudech, že mystifikace nabývá na dokonalosti.
 

Audioknize Verschluss velmi prospívá interpretace velezkušeného Františka Dočkala – milovníkům mluveného slova nikterak neznámého muže, který vedle několika komerčních audioknih načetl téměř stovku titulů pro Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé. Jeho lehce zastřená barva hlasu i dikce udiveného pozorovatele zvukové verzi povedené mystifikace dokonale sedí a vytváří z literárního podvodu audioknižní lahůdku.

Kde má Dočkal vyprávět, tam vypráví, kde má naopak volit dikci dokumentaristy, tam ji volí. Jeho způsob čtení umně zakomponovává lehké špílce, nadsázku i neskrývaný humor autorů do celku, aniž by jim však ubíral na vtipu. Interpretovo zdánlivě zpomalené tempo dokáže vytvořit u posluchače pocit napětí i na místech, která jsou zcela popisná. Jde o vynikající, možná dokonce strhující výkon.

A právě důraz na každý detail, na každý pocit postavy, vědomí, že nic v textu není nedůležité, velmi napomáhá k tomu, aby si posluchač uvědomil, že na podkladu populárního žánru alternativní historie poslouchá příběhy zcela skutečné – inspirace komunistickým režimem, jeho zrůdnostmi a zřejmými paralelami mezi událostmi, k nimž došlo během platnosti Beranovy doktríny, a těmi, které jsou známé z nedávných dějin onoho skutečného šíleného experimentu KSČ, jsou při pozorném poslechu zcela zřejmé a tak nějak nepříjemně povědomé.

V nakladatelství Epocha, která knihu i audio vydalo, se velmi často objevují „bezejmenní“ autoři, z nichž se vyklubou nesmírně zajímaví spisovatelé. A výše zmíněné trio, které se schovalo za neexistujícího Karla Drexlera, k nim určitě patří.