Zpět

Jak se hádá duše s tělem

recenze, , 16.05.2024
Psychosomatická prvouka
Český psychiatr Radkin Honzák během své dlouhé praxe dospěl k psychosomatickému přístupu ke zdraví a nemoci a své názory se rozhodl publikovat v ucelené podobě v publikaci nazvané příznačně Psychosomatická prvouka. V roce 2017 vyšla v nakladatelství Vyšehrad a nyní se pod hlavičkou vydavatelství Voxi dostává na trh i jako povedená audiokniha.
Autor už přispěl do veřejného diskurzu zhruba čtyřiceti publikacemi, mezi nimiž najdeme vedle odborných či populárně-naučných titulů i nejrůznější zábavné texty včetně dvou sbírek (povýtce špatných) básniček. Rovněž na poli audioknih lze sklidit nejeden více či méně zajímavý titul, například Čas psychopatů, podrobný rozbor disociální poruchy osobnosti, v níž spojil síly se svým bratrem, historikem Františkem. Psychosomatická prvouka pak není první publikací na dané téma. Už v roce 1993 například vyšla útlá studie Bolest z psychosomatického pohledu a některé části publikace zase vycházejí z dřívější knihy Emoce od A do P z roku 2020.

Honzák tematizuje vztah duše a těla, zabývá se pojetím zdraví, zkoumá a odhaluje souvislosti biologických, psychologických, sociálních i spirituálních procesů a potřeb člověka. Jeho pojetí představuje především velkolepý a zdá se potřebný pokus zbavit medicínský pohled na člověka stop zjednodušujícího „mechanického“ přístupu. Snaží se popsat člověka jako rozhodně složitější systém než jako soubor orgánů, vazeb a biologických procesů, vnáší do představ o tom, jak tento systém funguje, obrovskou dávku faktů, pozorování a hypotéz a velmi sympaticky všechny myšlenky, nápady a názory testuje a velmi rád sám sebe zpochybňuje. Tak jako je nemoc či zdraví především složitý a v zásadě během života nikdy nekončící proces, je i Honzákův způsob myšlení z velké části netriviální a osvěžujícím způsobem dynamický.    

Přesto: Honzák má už dávno statut celebrity, což ovšem znamená vedle odborných i řadu vyjádření společenských a politických, přičemž na tomhle poli je přirozeně stejný amatér jako kdokoli jiný. A tak i některé názory prezentované v této knížce zdaleka přesahují odborný rámec a jejich problematičnost bohužel problematizuje i knihu samotnou – na několika místech (tam, kde se text dotýká pojetí lidských práv nebo obecně lidské spirituality) se výklad skutečně změní v hyperkritickou litanii muže odmítajícího přijmout realitu, která zkrátka evokuje známý mem starého muže křičícího na mraky. Pro zvídavého čtenáře či posluchače však nebude představovat větší zátěž tato místa rozpoznat a odfiltrovat, což je dobře, protože celkově se vyslechnout si Honzákovu směs faktů, postřehů z četby i praxe a v neposlední řadě i dobrých rad a doporučení rozhodně vyplatí.
 

Co se Honzákovi už vůbec nedá upřít, jsou vynikající stylistické schopnosti a smysl pro nadsázku i pro humor často až ironický a sarkastický. Každý řádek textu, každá věta jsou obroušeny do podoby čtivého, srozumitelného sdělení (přičemž tato srozumitelnost nevyplývá z žádného druhu simplifikace), a to i tam, kde z pochopitelných důvodů použije odborný termín či lékařský žargon. Co víc by si měl audioknižní interpret takového textu přát?

Příležitostný herec, rozhlasový moderátor a populární dabér Zbyšek Horák se textu zhostil se slyšitelným potěšením, užívá si jeho průzračné jednoznačnosti a umně nachází drobné jazykové hříčky či pointy Honzákovy nadsázky, které pak publiku prodává se sympatickou uměřeností, ale přesto zřetelně. Vydavatelství Voxi z rozvětvené rodiny značek gigantického Albatrosu je zárukou poctivě produkovaných titulů, což se potvrdilo i touto technicky bezvadnou nahrávkou s čistým zvukem a dokonalým střihem. Text zde doplňuje předělová hudba, která sice není ničím zajímavá, ale svému účelu poslouží. Tam, kde autor v psaném projevu používá odrážky, zazní v audiu lehký jingle, a protože se nejedná o ojedinělý jev, dost významně to posluchači napomáhá v orientaci. Co z knihy v audiozpracování vypadlo, jsou četné poznámky pod čarou, což nejspíš lze přejít jako logický důsledek převodu textu do zvukové podoby. Bohužel ovšem chybí slovníček nejčastějších pojmů, jehož použití v papírové publikaci velmi významně pomáhá především laickému publiku – a kniha je určena především pro ně. Případné zájemce ale můžeme odkázat na stránku publikace na Google Books, kde je slovníček v náhledu knihy kompletně dostupný, vydavatelství pak dáváme na zváženou, zda pro příště podobný materiál nevydat spolu s audioknihou jako doplňkový dokument ke stažení.