Zpět

Malý velký román

recenze, , 31.10.2017
Soumrak dne
Rekapitulace a zhodnocování uplynulého života může vést k poznání, před kterým už bude jen velmi těžké se schovat. Své o tom moc dobře ví pan Stevens, který v knize Soumrak dne vzpomíná na léta své služby anglickému lordovi.
S titulem dost možná většině vyvstane na mysli Ivoryho filmová adaptace, v jejímž čele stanul Anthony Hopkins. Pravděpodobně menší skupina si brilantní vyprávění spojí se jménem britského spisovatele japonského původu. Nyní se situace s velkou pravděpodobností změnila – Kazuo Ishiguro získal Nobelovu cenu za literaturu. A vzápětí na to OneHotBook vydalo právě jeho nejznámější román v audioknižní podobě.

Ishiguro svůj původ nezapřel. Ve své útlé knize sice mimořádným způsobem zachází s jazykem a používá obraty a myšlenkové pochody hodné britské klasické literatury, současně ale květnatost slov koriguje s velmi hutným soustředěním jen na to, co je pro nabytí patřičného pocitu nezbytné. Soumrak dne tak představuje mimořádný zážitek. Skloubení japonského minimalismu, kde jako by na emoce není místo, s britským přístupem k pečlivému a mnohdy i košatému popisu (zdánlivých) banalit a všedností, od samého začátku provokuje a těší. To, co by se (i při poslechu) mohlo zdát spíše jako nudné, postupem času nutí náš postoj měnit. A to, co mohlo být banální, stává se součástí velkých událostí – i tragédií.
 

A nejen Ishigurův román lze opatřit takovouto charakteristikou, hodí se totiž i na samotnou audioknihu. Ať už si poslechneme hudbu Lukáše Hurníka, které dávají prostor k drobnému rozehrání jemných motivů, ale nepouští se do sentimentálních poloh ani přílišné hravosti, nebo přímo interpreta, Jana Vlasáka. Tento více než sedmdesátiletý herec pod režijním vedením Michala Bureše kombinuje vše výše uvedené. V jeho dikci nalezneme skryté emoce, hřejivost, ale i smutek. Přesto nejen rytmem, ale i prací s intenzitou a důrazy, staví odkrytí svých pocitů hráz. A tak k nám promlouvá, jakoby až nezúčastněně, skrze sadu epizod, drobných, které se postupně stávají velkým příběhem. A z „nezúčastněnosti“ najednou začne prosakovat cit a my začneme k panu Stevensovi (díky hlasu Jana Vlasáka) být blíž a blíž.

K tomu výraznou měrou přispívá i obal audioknihy s fotografiemi Jana Vlasáka v roli majordoma Stevense. Vznikly objektivem Tomáše Zumra v Clam-Gallasově paláci v Praze a jen dotváří dojem ztotožnění interpreta s postavou.

Ishiguro je výborný spisovatel a i onu Nobelovu cenu si zaslouží. Soumrak dne je ale také výborná audiokniha. A zaslouží si vás, posluchače.