Zpět

Všechno na jednu kartu

recenze, , 01.12.2022
Vabank
Ve dnech 33. výročí sametové revoluce obohatilo vydavatelství Témbr svou nabídku o zvukovou podobu knihy Michaela Kocába Vabank. Přestože se čtenáři mohli s jejím textem seznámit poprvé již před třemi lety, je audiokniha příležitostí znovu se ponořit do vzpomínek člověka, který byl přímo v centru dění, tentokrát s ještě intenzivnějším zážitkem.
Michael Kocáb je bezesporu výraznou osobností listopadové revoluce a hlavní postavou následného odsunu sovětských vojsk, které vyvrcholilo necelé dva roky poté. Spolu s Michalem Horáčkem založil ale už na jaře 1989 iniciativu Most s cílem komunikačně propojit tehdejší politickou moc s představiteli opozice. Právě tato aktivita a vztahy s tehdejším ministerským předsedou velmi výrazně usnadnily politická jednání a urychlily tok dějin. Kocáb svou knihu Vabank, v níž píše výhradně o událostech, u kterých on sám byl, ovšem otevírá připomenutím historie o dvě desetiletí starší, kdy tehdejší politické uvolnění a společenské reformy umlčela invaze vojsk států Varšavské smlouvy na naše území. Čtenář díky tomu dostává potřebný kontext k pochopení dalšího textu a Vabank tak působí jako celistvý uzavřený příběh. O to zajímavější, že je skutečný.
  
Jestliže tištěná podoba knihy může čtenářům přiblížit historii prostřednictvím řady dobových fotografií, audiokniha zvládá totéž s pomocí archivních nahrávek. Režisér Petr Mančal (patrně s pomocí samotného autora) s nimi pracuje s lehkostí zkušeného rozhlasového tvůrce. Nechává zaznít autentické záznamy z jednání Občanského fóra i části Kocábových promluv na půdě Federálního shromáždění. Ty často přecházejí do hlasu hlavního interpreta audioknihy, což spolu s občasnými autorskými citacemi některých písňových textů dodává nahrávce potřebný rytmus a atraktivitu.
  
Rozsáhlá kniha plná citací z historických dokumentů nebo přímých účastníků popisovaných událostí, jakou Kocábův Vabank bezesporu je, vyžaduje od audioknižního tvůrce jasnou představu o interpretačním rozvržení textu. Ústřední hlas celé nahrávky patří Lukáši Hlavicovi, který opět potvrzuje, že není literárního žánru, nad kterým by zaváhal. Posluchače s jistotou provede dvacetihodinovou nahrávkou, aniž by ten byl v množství událostí a historických postav ztracen. Druhá část knihy, v níž se Kocáb věnuje období příprav odsunu sovětských vojsk, má dokonce díky Hlavicově interpretaci rysy dobrodružného špionážního thrilleru. O hojné citace se v audioknize Vabank starají Hlavicovi neméně zkušení kolegové Jan Vlasák, Jan Vondráček, Vasil Fridrich a Jana Stryková. Jejich rolí je především zpřehlednit nahrávku, ve svém projevu ale dávají před dokumentární strohostí přednost jemně dramatické četbě, čímž opět napomáhají k posluchačské přívětivosti. 
 

Jedním dechem je ale třeba nahrávce vytknout naprosto nedostatečnou kontrolu nad citacemi ve slovenském jazyce. Ani jeden z interpretů se se slovenštinou nedokázal vypořádat bez chyb. Pokud by byl do studia přizván rodilý mluvčí, který by dbal na správnou výslovnost, mohli tvůrci těmto nedostatkům předejít. Vzhledem k množství slovenských citací by dokonce stálo za úvahu angažovat slovenského herce, který by měl na starost právě jen je. Výsledku by to jednoznačně pomohlo.
 
Co je naopak hodno uznání, je interpretační zapojení samotných autorů některých částí knihy. Jak už jsem uvedl výše, hlas Michaela Kocába zazní v předmluvě, v doslovech a několikrát i v průběhu nahrávky. Svou předmluvu ale přečetl také spoluzakladatel a mluvčí Občanského fóra Jan Urban, doslov pak spoluzakladatel hnutí Verejnosť proti násiliu Fedor Gál. Hlasem režiséra nahrávky Petra Mančala zazní v závěru také slova historika Pavla Kosatíka. Zapojení těchto osobností přidává audioknize další body v kolonce autenticita.
  
Summa summarum: Kocábův Vabank je jednoznačným přínosem na poli české historické literatury a audioknižní podoba mu rozhodně nedělá ostudu. S využitím zvukových možností činí dokumentární text atraktivním i pro náročné audioknižní posluchače.