Zpět

Staronový Larry

recenze, , 26.06.2015
Zelená psům nesluší
Jednou si plavčík Honza při škrábání brambor na té nejzadnější zádi prozpěvoval známou písničku Skákal pes přes oves. Slyšel to zelený mořský pes Larry, který vypadal asi jako irský teriér, vylezl z vody a začal si s plavčíkem povídat. Honza se dozvěděl o existenci mořských domácích zvířat a Larry zatoužil poznat opravdickou zelenou louku. Dobrosrdečný plavčík mu jeho přání rád splnil, vzal ho do Čech a tím se roztočil kolotoč plný humorných a bizarních situací.
Veselý příběh o přátelství mezi člověkem a psem napsala Boca Abrhámová, vlastním jménem Božena, už před několika desítkami let. Její bratr, Josef Abrhám, právě nahrával pohádky v rozhlase, když mu režisérka jednou sdělila, že jejich autor už nechce v dalších příbězích pro děti pokračovat, a jestli tedy neví o někom, kdo by nějaké vyprávění pro malé posluchače napsal. Josef Abrhám se o tom zmínil své sestře a ta povídání o Larrym sepsala za pouhý jeden den. Její text byl paní režisérkou nadšeně přijat a v interpretaci Josefa Abrháma natočen.

Uplynula celá řádka let a Larry dostal knižní podobu u nakladatelství Karmášek s půvabnými ilustracemi Pavly Kroupové. Součástí tištěné publikace Zelená psům nesluší je CD s novou zvukovou podobou tohoto příběhu. O tu se postarala Obecně prospěšná společnost NuArt a k mikrofonu znovu zasedl Larryho vypravěč.

Josefu Abrhámovi se podařilo příběh skutečně dokonale oživit. Díky jeho hravému a veselému podání se děj odvíjí přímo před posluchačovýma očima. Plynně přechází z pozice vypravěče do různých postav – k nejpodařenějším pasážím zaručeně patří Larryho anglický přízvuk, přisávající se hlásky pijavek či dramatický průběh koňských dostihů. Na konci každé části se s dětmi rozloučí a popřeje jim dobrou noc. Poslech se tak může rozdělit i na několik večerů. Jedinou drobnou výtkou je absence jakékoliv hudební složky, která by už tak pěkné povídání doprovodila.

Zelená psům nesluší je sice určena spíše malým čtenářům a posluchačům, nicméně svým humorem a pestrostí dějových linií dokáže vyloudit úsměv i na dospělých tvářích. Kéž bychom se takových pozapomenutých pokladů dočkali častěji – původní nahrávka se totiž už spoustu let v rozhlase nevysílala, a nebýt záslužného počinu nakladatelství Karmášek, jistě by Larry brzy z pamětí lidí nadobro zmizel.