Zpět

Putování léčitelky Heniky trpí několika neduhy

recenze, Kristína Slabáková, 07.03.2023
Zpěv straky
Henika je mladá čarodějka, která díky jednomu náhodnému setkání dostane dar léčitelství. Ve smyslu přísahy, kterou složila, pomáhá tam, kde je to zapotřebí. Její kroky vedou nehostinným světem, ve kterém není místo pro vědu, umění ani naději. Na svých cestách, na kterých jí dělají společnost klisna Potvora a straka Trdlo, se potkává s rozličnými lidskými osudy a zaplétá se do podivných dobrodružství. 
První povídka o mladé léčitelce Henice s názvem Pláňata vyšla v dubnu 2022 v časopise Pevnost a je i součástí knihy Zpěv straky autorky Dany Beranové. U jejího díla je možné vypozorovat paralely ságou Zaklínač od Andrzeje Sapkowského nebo knihou Prísaha: Príbehy o Vimke slovenské autorky Alexandry Pavelkové. Podobně jako polský hrdina nebo slovenská víla, i Henika se objevuje v epizodních příbězích, které jsou propojené do většího celku. Povídky oplývají příjemnou pohádkovou atmosférou s výraznými fantasy prvky. Najdeme v nich charaktery, které nejsou černobílé, i mrazivé a napínavé scény. Zákonitosti světa Dany Beranové poznává čtenář postupně prostřednictvím Meziher nebo retrospektivy z pohledu samotné hlavní hrdinky. 

Role vypravěčky v audioknize, která vyšla pod hlavičkou vydavatelství Audiotéka a Hostu, se zhostila Kateřina Mendlová Jírů. Na první poslech se zdá, že narátorka byla pro tuto knihu zvolena vhodně. Její jemný, uchu lahodící hlas, se skvěle hodí pro tento žánr i vykreslené univerzum, které balancuje na pomezí dobrodružní fantasy a pohádky. Bohužel vypravěččina interpretace místy značně pokulhává a pohřbívá tak potenciál předlohy. V průběhu vyprávění se její intonace mění jen velmi nepatrně, přičemž tyto změny ne vždycky odpovídají obsahu příběhu. Tam, kde by mělo dojít k nějakému napětí, například při scénách, kdy Henika prochází bojištěm a pokouší se oživit mrtvé vojáky, chybí jakékoliv nastínění atmosféry.

Podobně je to i v případě konkrétních postav. Kdykoliv má některá z nich měla zakřičet, zašeptat nebo projevit jakoukoliv emoci, odráží se tato skutečnost se v narátorčině projevu jen sotva slyšitelně. Při četbě audioknihy sice zpravidla není zapotřebí příliš expresivní dramatizace, ale zde jsou jakékoliv změny v dikci vypravěčky až příliš nevýrazné, takže posluchačům může znít její projev velmi monotónně.
 

Kniha je složena z povídek a Meziher, které dokreslují mytologii fiktivního světa. Samotný text je celkem členitý, plný dějových odboček a retrospektiv. To všechno působí v audioverzi hodně chaoticky. Na jedné straně je to kvůli výše zmíněnému nevýraznému projevu narátorky, svou roli v tom ale hraje i nešikovný střih. Kateřina Mendlová Jírů občas mluví příliš rychle, polyká konce vět. Dostatečně také neodděluje jednotlivé segmenty příběhů, odehrávající se na různých místech nebo v jiných časových úsecích, na čemž se podepisuje i zmíněná práce se stříhem. Ta občas způsobí, že části příběhu, které by měly být oddělené delší odmlkou, následují nepřirozeně rychle po sobě a posluchač se může v ději ztrácet.

Atmosféru pak v konečném důsledku dokresluje jenom chytře zvolená hudba. Tvoří ji příjemný houslový doprovod, který evokuje jak pohádkovost knihy, tak i její vážnější fantasy složku. Navzdory tomu, že není nijak pestrý, neoposlouchá se a přirozeně do děje zapadá.