Zpět

Žijte nejen o víkendu

Žijte nejen o víkendu
Je čas zastavit se a najít vnitřní klid.
 
Svatý Benedikt tvrdil, že modlitba je pramenem, ze kterého vyvěrá práce. Anselm Grün se zamýšlí nad tím, jak dnes sladit modlitbu a práci, život a povolání. 
Benediktinské „ora et labora“ ve středověku formovalo křesťanskou pracovní morálku. I dnes je ale důležité sladit modlitbu a práci, vnější a vnitřní život, pohyb a klid, život a povolání. Jde o rovnováhu mezi prací a životem. Co přináší modlitba modernímu člověku, který není zbožný? Modlitba v širším smyslu znamená: mít čas se zastavit, přerušit práci, najít vnitřní klid a spojit se sám se sebou. Protože pak nežijeme jen z toho, co nám přináší užitek, ale z toho, co nás skutečně naplňuje.
text: Tympanum
autor
Anselm Grün
název
Žijte nejen o víkendu
režie
Jan Koukal
interpret
Tomáš Voženílek
délka
4:06
vydavatel
rok vydání
2023
hudba
Soundguru
obal
Natalie Oweyssi
zvuk
Jan Koukal
výroba
Soundguru