Zpět

Iveta Novotná

Iveta Novotná vystudovala Rozhlasovou a televizní dramaturgii a scenáristiku na brněnské Janáčkově akademii múzických umění a v současné době na téže škole dopisuje disertační práci na téma Rozhlasové hry s dramaticko-publicistickou strukturou. Od roku 2013 spolupracuje s Českým rozhlasem, v letech 2015-2018 zde externě působila jako redaktorka kulturního zpravodajství a publicistiky. 
Je autorkou mnoha publicistických pořadů zaměřených na kulturu, několika literárních pásem – například: Paradox má jméno Wilde, Životní (sou)boje Arthura Conana Doyla nebo Dramatická senzace v rozhlase a rozhlasové hry Stravinskij!. V současné době se věnuje zejména úpravě rozhlasových četeb na pokračování předních českých i světových spisovatelů – například: Velká vlaková loupež od Michaela Crichtona (nominace na cenu Audiokniha roku 2020 v kategorii vícehlasá četba), Tajné životy Marilyn Monroe od Anthonyho Summerse nebo Listopád od Aleny Mornštajnové.

V roce 2018 byla členkou studentské poroty mezinárodní kategorie reportáž na Prix Bohemia Radio. Pravidelně přispívá svými recenzemi a tematicky zaměřenými články do Týdeníku rozhlas. V letech 2019–2021 vyučovala předmět Rozhlasové praktikum na JAMU a nyní tam příležitostně vede workshopy zaměřené na realizaci rozhlasové hry. Pod jejím vedením vznikly v gesci studentů dvě původní tzv. senzační hry: Fej…t…n a Osobnost pod lupou – obě byly odvysílány v literárně-publicistickém magazínu Zelný rynk Českého rozhlasu Brno a Zlín. Obě hry byly v letech 2020 a 2022 následně zařazeny do programu prestižního mezinárodního festivalu UK International Radio Drama v britské Canterbury.