Zpět

Jitka Mahdalová

Narodila se v Nových Zámkoch v Československu. K zájmu o mluvené slovo a literaturu vůbec ji přivedli rodiče. Maminka předčítáním pohádek před spaním, tatínek pouštěním audiopohádek a později sobotních rozhlasových her pro mládež, které vysílal Slovenský rozhlas. Z tohoto období největší dojem zanechala pohádka Zlatá priadka (Gustáv Valach, Jozef Kroner aj.) a interpret Emil Fillo.
V současné době žije trvale v Brně, kde v roce 2014 úspěšně dokončila studium psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity. Při rodičovské dovolené se věnuje dalšímu vzdělávání v oboru. Krom mluveného slova a literatury je jejím největším koníčkem pobyt v přírodě a cestování po České a Slovenské republice.