Zpět

Přemysl Hnilička

Narodil se v Brně dvanáct let před sametovou revolucí. Nejzásadnějším pro něj bylo studium na Střední knihovnické škole, která měla rozhodně velmi zajímavé kulturní niveau a na divadelní vědě na FF MU, kde napsal seminární práci Rozhlasové hry Ludvíka Kundery, realizované v brněnském studiu a absolvoval diplomovou prací Zvukové dokumenty českého divadla do roku 1945.
Během studia na obou vzdělávacích ústavech se věnoval také herectví ve spolku Kočkodani, studentském divadelním sdružení TheAtrum Cmundi a působil jako umělecký šéf, dramaturg, herec, konferenciér, zpěvák a šéfredaktor v brněnském Divadle Čára. Dodnes se věnuje zpěvu a konferování hudební skupiny Divadla Čára – BF Orchestry.

Kromě již klasické rozhlasové iniciace pomocí nedělních pohádek byl pro něj zásadní poslech Čapkovy a Horčičkovy Války s Mloky, kterou uslyšel poprvé někdy začátkem devadesátých let. Od té doby se věnoval rozhlasovým hrám pravidelně, od roku 1996 systematicky. Od srpna 2005 zpracovává s kolegy otevřený internetový katalog mluveného slova Panáček, který dnes čítá již přes 6000 hesel a záznamů o rozhlasových hrách, četbách, seriálech či dokumentech, ale snaží se tuto tvorbu také reflektovat.

V současné době (2007-2009) pořádá v brněnském oddělení Židovského muzea cykly poslechových přednášek, v nichž komentuje a přehrává rozhlasové hry (2007 – cykly Holocaust v rozhlasové hře, Rudolfínská Praha v rozhlasové tvorbě, 2008 – 10 x Josef Červinka, 2009 – Rozhlasové hry Karola Sidona). O rok později moderoval dvě vydání Radiovky Přemysla Hniličky, v níž vystoupily Hana Hložková a Tereza Semotamová. Další pořady se již nekonaly (v přípravě byl rozhovor s Antonínem Přidalem a Ladislavem Lakomým) z důvodů zrušení kavárny, v níž se cyklus konal.

Sbírá také šelakové gramofonové desky na 78 otáček, prvorepublikové noty – tzv. „korunovky“ a vůbec se zajímá o předválečnou populární hudbu i film. Textem bookletu se podílel na vydání 2 CD s vazbou na české divadlo (písně Oldřicha Nového na CD Kombiné něžné, František Rychtařík 2003 a nově objevené nahrávky předního českého avantgardisty na CD Zpěvák E. F. Burian, dtto 2006). V současnosti spolupracuje na realizaci rozsáhlého projektu digitalizace a zveřejnění veškerých dostupných nahrávek českého divadla do roku 1945, resp. 1948 (již vyšlo CD Hvězdy Divadla na Vinohradech – sestavil Gabriel Gössel, 2008 a 2 CD Nové divadlo Oldřicha Nového – sestavil Jan Müller, 2008). V současné době je přispěvatelem Týdeníku Rozhlas, v němž působí jako recenzent rozhlasového vysílání a od července 2011 vydává tamtéž seriál Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou.