Zpět

Spejbl a Hurvínek: Zvuková historie 9

téma, , 01.07.2020
Ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kirschnerová (foto: Micha Fanta)
Jak už víte, slavné Divadlo Spejbla a Hurvínka si v roce 2020 připomíná řadu výročí: Spejbl oslavil 100 let, Mánička se psem Žerykem o deset méně. 90 let bude divadlo profesionálním souborem, třičtvrtě století roků sídlí v Praze, z toho 25 let v Dejvicích. Na stránkách audioknižního průvodce naposlech.cz se z důvodu těchto významných událostí snažíme po celý rok mapovat zvukové záznamy Divadla S+H. V předchozích dvou částech jsme se zabývali rozhlasovými nahrávkami a nyní se vrátíme zpět k titulům vydavatelství Supraphon.
◄ Zpět k předchozímu dílu seriálu
 

Supraphonské nahrávky 1980–1983

Začátkem 80. let jsou v audio tvorbě S+H patrné dva směry: divadlo pokračuje v natáčení rozmanitých příběhů a mimo ně klade důraz na zábavně edukativní tituly. Počátek vzdělávacích nahrávek nalézáme už v 70. letech – připomeňme, že v té době vznikly v rozhlasu dvě série Zlaté zebry a deska Jak Hurvínek do lesa volá, tak se Spejbl ozývá zabývající se vysvětlováním významů přísloví. Vzdělávací snímky vznikaly pro trh souběžně s ostatními příhodami, a proto edukaci nevěnujeme samostatnou kapitolu, jak by se nabízelo, ale naopak je začleníme do chronologické posloupnosti.

1980

V našem seriálu jsme dosud nezmínili jednu podstatnou skutečnost: roky natáčení desek za dob normalizace se často výrazně lišily od roků vydání. Dnes už patrně nezjistíme, do jaké míry za to mohly schvalovací a cenzorské procesy na Národním výboru či nastavená politika vydavatele. Faktem je, že v roce 1980 se na trhu objevilo pouze dvouelpíčkové album Hurvínkovy staré pověsti.
 

Obal 2LP Hurvínkovy staré pověsti

Zatímco dřívější vzdělávací desky obsahovaly na jedné straně více příběhů, Pověsti přinesly nový typ výuky. Každá strana obsahovala jedno zahájené a ukončené setkání. Na první straně desky Hurvínek dostane ve škole poznámku kvůli Líbě – míněno kněžně Libuši a Spejbl ho zkouší z Jiráskových pověstí. Další strany zastihovaly rodinku v různých časově neukotvených situacích a děti přiměly s pomocí různých fíglů Spejbla, aby jim vyprávěl pověsti.

V prodeji jsou aktuálně dvě verze této nahrávky. 2LP se při první reedici na CD svou délkou nevešlo a Supraphon snímek výrazně zkrátil o dvanáct minut a dopustil se při úpravě několika dějových nejasností. V digitálním prodeji je pod stejným názvem naštěstí i kompletní záznam, zájemci o nezkrácenou verzi, nechť se dívají po 80minutové stopáži. 
 

Další desky se sice na trhu neobjevily, S+H však v roce 1980 pilně natáčeli. 2. května 1980 měla v divadle premiéru hra Ladislava Dvorského Cirkus Hurvajz a Supraphon ji ještě v květnu natočil.
 
Ze hry Cirkus Hurvajz

Hurvínek s Máničkou se v noci potulují městem a narazí na lampárníka (Jiří Bruder), který jim dá zelenou a červenou limonádu, díky níž jeden rozumí řeči zvířat a druhý jí mluví. Kouzlo však potrvá jen do napití jakékoli tekutiny. Děti ráno navštíví cirkus, komunikují se zvířaty a říkají jim, co mají na jevišti provádět. Krotitelé jsou bezmocní. Narušené představení se ředitel snaží zachránit tím, že Hurvínka s Máničkou přijme do cirkusu. Jejich samostatné vystoupení však skončí málem tragédií.

V této nahrávce se zúročilo dlouholeté hledání stereofonních prostředků. Dramaticky vypjatá scéna v manéži byla prostorově dokonale vytvořena a smíchání z hlediska hlasitosti dokázalo navodit autentickou atmosféru zmatku, strachu a rozhořčeného obecenstva tak, že všem účastníkům bylo i přes obrovský rámus výborně rozumět.
 

V listopadu 1980 jsou natočeny dva díly s názvem Hurvínkovy večerníčky pro kluky a pro holčičky. V prvním díle dostanou S+H od Máničky dopis s prosbou, aby za nimi přijeli trávit prázdniny v Houbohledech. Následuje vtipná cesta vlakem, bloudění v lese, večeře v restauraci, nástrahy ubytování, problémy s majitelkou papouška a hledání pokladu. Ve druhé části zažívají postavičky další letní dobrodružství.

Strany desek poprvé ve zvukové historii začínaly pracovat s počáteční scénickou muzikou, do té doby vinyly zahajovala přímo daná situace uvozená dialogem či ruchem telefonu, meluzínou, otevřením dveří, aj. Dodejme, že v pozdějších reedicích se často hudba doplňovala i tam, kde původně nezněla. Večerníčky vyšly na dvou samostatně prodávaných deskách a ty jsou v kompletní nezkrácené podobě dostupné pouze v digitálním prodeji. 

1981–1983

V roce 1981 vychází opět pouze jeden titul. Je jím poslední audio nahrávka dlouholetého autora S+H Augustina Kneifela Spejbl a Hurvínek v pohádkovém lese. Postavičky se prochází po lese a setkávají se s babičkou (Jarmila Májová) a vlkem z Červené karkulky, mluvící vránou a kukačkou (postavy vytvořil Antonín Jedlička) a Babou z perníkové chaloupky (Eva Svobodová). Od těchto bytostí se dozví, jak to bylo se známými příběhy „doopravdy“. Nahrávku najdete na albu Hurvínek v pohádkovém lese / Z Hurvínkova kalendáře.

 

V roce 1982 vychází jedna z nejslavnějších nahrávek divadla, audio hra Miloše Kirschnera a Pavla Gryma Hurvínek a lupiči. Rodinka se vlastní vinou nechá zamknout na hradě, který se chystají přepadnout zloději v podání Milana Neděly a Josefa Beka. V příběhu zní spousta tematických písniček a pracuje se v něm s oblíbenými záměnami osob a z toho vyplývajícími nedorozuměními. Text byl původně zamýšlen pro divadelní hru, v níž měla vedle lupičů vystupovat i strašidla, k jevištní realizaci však nikdy nedošlo.
 

Nahrávka, kterou najdete na stejnojmenném albu, se z hlediska výrazových prostředků opět vyznačuje propracovanou stereo bází – postavy se míjejí, pomalu chodí k sobě – a excelentně zvládnutými zvukovými efekty. Děj se odehrává ve velkých prostorách zmíněného hradu, a tak byl na celý snímek použit jeden typ echo efektu znázorňující obrovitost. Při otevření propadla do hladomorny je k tomuto efektu přimícháno další výraznější echo, které znázorňuje let či volání z hloubky. Zmíněné efekty zní natolik přirozeně, že vytvářejí plasticitu prostředí a zároveň je dbáno na jejich míru tak, aby posluchače ve vnímání přes 40 minut stopáže záznamu nerušily. 

V červnu 1982 je natočena další legendární deska Pozor, taťulda kouše! Hurvínek si čte pohádky a nedopatřením promění svého otce v bernardýna. Protože se Spejbl octne na ulici bez dozoru, ukradne ho popletený kolemjdoucí (Lubomír Lipský) a Hurvínek s Máničkou se snaží taťuldu z jeho spárů vysvobodit.
 

Snímek je na trhu dostupný opět ve dvou variantách se stejným názvem. V první CD reedici byly Supraphonské zásahy natolik silné, že z děje vypadlo to nejdůležitější a sice způsob, jakým byl Spejbl vysvobozen. Děj tak dostal závažné logické trhliny. Naštěstí je původní nahrávka dostupná v digitálním prodeji. Zájemci o kompletní desku nechť sáhnou tentokrát po kratším vydání, neboť první reedice byla doplněna jednou stranou Hurvínkových večerníčků.

V březnu 1983 dokončil Supraphon další edukativní dvojalbum Abeceda slušného chování. Spejbl s Hurvínkem navštíví Bábinku s Máničkou a zjistí se, že děti neznají základní pravidla slušnosti. Dospělí proto dětem ve dvanácti tematických radách vysvětlují, jak se chovat doma, na ulici, při nakupování, v divadle, v dopravních prostředcích, na návštěvě, při jídle apod. O zábavnost není nouze, neboť děti své učitele otázkami zlobí. Mánička chce Hurvínkovi navíc dokázat, že je chytřejší, a i když problematice nerozumí, neustále Hurvínka umravňuje. Snímek najdete pod názvem Hurvínkova abeceda slušného chování opět ve dvou variantách. Kompletní nahrávka, dostupná opět pouze v digitální distribuci, je o 16 minut delší než její stejnojmenná reediční předchůdkyně.
 

Hurvínkova abeceda slušného chování (kompletní verze)

Další část Zvukové historie Spejbla a Hurvínka přineseme 21. 7. V tento den v roce 1955 získala titul Zasloužilého umělce dlouholetá vodička Hurvínka a manželka zakladatele divadla Josefa Skupy paní Jiřina Skupová. Ta jej obdržela za zhruba čtvrt století důkladné práce s Hurvínkem, který se stal bez nadsázky řečeno její celoživotní láskou. Za laskavé poskytnutí fotografií opět děkujeme Divadlu Spejbla a Hurvínka.

Seriál Spejbl a Hurvínek: Zvuková historie

 1. První republika a Protektorát
 2. Poválečné období Josefa Skupy
 3. Začátky druhého interpreta S+H Miloše Kirschnera
 4. Mániččiny proměny
 5. Hurvínek a Supraphonská léta sedmdesátá 1
 6. Hurvínek a Supraphonská léta sedmdesátá 2
 7. Rozhlasové nahrávky Miloše Kirschnera 1
 8. Rozhlasové nahrávky Miloše Kirschnera 2
 9. Supraphonské nahrávky 1980–1983
 10. Supraphonské nahrávky 1984–1991
 11. Hurvínkovy nahrávky mimo Supraphon 1
 12. Hurvínkovy nahrávky mimo Supraphon 2
 13. Hurvínek v českých dějinách
 14. Hurvínkovy supraphonské nahrávky do roku 2006
 15. Supraphonské nahrávky 2007–2017
 16. Hurvínek v němčině 1
 17. Hurvínek v němčině 2
 18. Hurvínek v němčině 3
 19. Hurvínek v němčině 4
 20. Závěrem
 21. Hurvínkovo audio mezi lety 2021 a 2022