Zpět

Velký audioknižní průzkum 2016

zpráva, , 15.11.2016
Už třetím rokem pořádá Audiolibrix anketu mezi posluchači mluveného slova. Velký audioknižní průzkum shromažďuje a vyhodnocuje nejen statistické informace o nabídce audioknižního trhu, ale i údaje o zvycích a preferencích audioknižních posluchačů. V tomto ohledu jde o jedinečný počin v oboru.
Zatímco v roce 2014 pracoval Velký audioknižní průzkum s daty získanými od zhruba 500 respondentů, loni počet dotazovaných přesáhl 750 a letos již atakuje tisícovku. Vyhodnocovaná data jsou tak rok od roku přesnější a poskytují stále relevantnější výsledky o stavu a vývoji audioknižního trhu u nás. Cenná jsou především pro vydavatele a prodejce, kterým mohou poskytnout informace o chování posluchačů-zákazníků.

Některé výsledky loňského průzkumu zmiňuje následující video. Kompletní data obou předchozích ročníků Velkého audioknižního průzkumu jsou veřejně přístupná (2014, 2015) a bude jistě zajímavé porovnat je s daty, která se právě sbírají.
 

Zapojit se můžete i vy – Velký audioknižní průzkum 2016 trvá až do 20. listopadu. Motivací může být možnost získat členství v audioknižním Klubu Audiolibrix.