Zpět

Hra o český trůn

recenze, , 22.06.2015
Jednooký král Václav I.
Řinčení zbraní, dusot koňských kopyt, řev mužů. Souboje, bitvy a války. Tak si obvykle představujeme středověký svět statečných rytířů a mocných panovníků. Druhý díl přemyslovské ságy přináší trochu jiný pohled na české dějiny. Přinejmenším stejný význam, jako válečná tažení, totiž měla zákulisní jednání, spojená s taktizováním vládců, která se nám snaží autor Vladislav Vondruška zprostředkovat.
Druhá část Přemyslovské epopeje, nazvaná Jednooký král Václav I., je opět vyprávěna z pohledu mnicha, který se krátce po vymření rodu Přemyslovců ohlíží za vládou posledních panovníků tohoto rodu. Nejde tak o detektivku, jak bychom od autora očekávali, ale o rozsáhlý historický román, více či méně se držící faktů a dobových reálií. Ačkoliv tento díl nese jméno Václava I., první polovina knihy pojednává o jeho otci, Přemyslu Otakaru I., protože fakt, že mladý Václav mohl usednout na český trůn, měl hluboké kořeny v minulosti a bylo na místě je osvětlit v jedné knize.

Přemysl Otakar I. totiž musel Václava prosadit jako svého dědice přes hlavu svého staršího syna z prvního manželství, přičemž se jeho záměrům stavěli do cesty i další příbuzní, kteří si dělali nároky na královský trůn. Celý příběh je jedna velká tahanice o moc, boje mezi jednotlivými rody v zemích českých i sousedních. Přemyslovci museli uzavírat příměří, vyhlašovat války, drancovat i podřizovat se - bez promyšlené strategie by se u moci nemohli udržet. Ačkoliv byli jako královský rod nadřazeni markrabatům a další šlechtě, sklonit se občas museli před německými králi nebo císaři. Významnou úlohu hrála v tehdejších dobách církev, v níž ovšem také panovaly rozkoly, dokonce i mezi biskupy a samotným papežem. Král musel být rozhodný, ale zároveň vědět, kdy ustoupit.

Tomu odpovídá i přednes audioknižního zpracování. Jan Hyhlík, který román pro účely nevidomých pro KTN načetl, umí rozlišovat jednotlivé postavy i jejich nálady. Hřmotně se rozčiluje i něžně šeptá. Rozhodně platí, že audioknihy v jeho podání patří v rámci edice Načteno k tomu nejlepšímu, co Tympanum z archivu tiskárny pro nevidomé vydalo. Nahrávka Jednooký král Václav I. je navíc doplněna o hudbu Pavla Hlaváčka, která se snaží za pomoci dobových nástrojů navodit pravou středověkou atmosféru. Tyto hudební předěly jsou při delším poslechu opravdu vítané, protože ho významně oživí a posluchač díky nim lépe udrží pozornost. Navíc pak audiokniha působí propracovaněji a plnohodnotněji.
 

Vlastimilu Vondruškovi se podařilo proniknout na audioknižní trh s historickým románem, kterých zatím v mluvené podobě mnoho nevyšlo. Namísto akčních scén si posluchač užije více zákulisních tahanic mezi českými a rakouskými vládci nebo mezi šlechtou a církví. A mimo jiné se nenásilnou formou dozví i něco z našich dějin. Například jak se stalo, že byl Václav I. jednooký a proč nesnášel, když ve městě vyzváněly zvony. České dějiny jsou mnohem spletitější, než by si mohl běžný člověk myslet a znát pouze Karla IV. nebo Rudolfa II. by byla chyba. A když navíc můžete mít audioknihu v tak příjemném provedení, není důvod proč se do hlubin české minulosti neponořit.