Zpět

Putin je zm*d: Rusko v SSSR zrcadlené

recenze, , 23.07.2022
Válka na Ukrajině: kontext
Ruská agrese na Ukrajině je v posledních měsících zcela logicky nejzásadnějším tématem prorostlým snad do všech politických, společenských i kulturních sfér. Že na toto téma dřív nebo později budou vznikat i knihy a následně audioknihy, je věcí přirozenou a nevyhnutelnou. Jedním z prvních, kdo u nás situaci reflektuje v žánru literatury faktu, je Petr Holý. Jeho knihu Válka na Ukrajině: kontext vydalo nejprve nakladatelství Gnóm!, audio verzi připravilo vydavatelství Tympanum.
Petr Holý pracoval několik let ve státní správě, konkrétně na oddělení bezpečnostních hrozeb a krizového řízení Ministerstva vnitra a ve Výboru expertů na terorismus Rady Evropy. Knižně vydaný komentář k současné ruské agresi od člověka s jeho pracovním profilem naznačuje, že bychom se mohli setkat se zajímavou publikací, nikoli s hyenistickou snahou se na situaci přiživit. A nutno uznat, že za krátkým textem – audiální zpracování vydalo na tři a půl hodiny – lze vytušit poměrně velké množství práce.
 
Navzdory názvu není po většinu stopáže audioknihy Válka na Ukrajině: kontext ve středu autorova zájmu Ukrajina a svým způsobem vlastně nahrávka primárně nepojednává o současné válce, přestože k ní všechny uvedené informace a teze směřují. Jádro díla tkví primárně v analyzování Ruska. Ruské mentality, kterou se autor snaží pochopit a výsledky svého bádání předat dál. Teprve na jejich základě současnou situaci na Ukrajině vysvětluje, a to za pomoci historických paralel, taktéž zasazením globálního postavení Ruska, představením země z pohledu některých jiných velmocí, analýzou hybridní války vedené prostřednictvím internetových trollů, připomenutím a vysvětlením ruského dědictví SSSR nebo pokusem alespoň částečně psychologicky rozebrat současného ruského diktátora Vladimira Putina. Mezi několika krátkými odbočkami – například skrze zamyšlení na téma dezinformací – také nastiňuje problematiku rozpadu konceptu pravdy v naší onlinové post-postmoderní době, čehož ruská propaganda hojně zneužívá, přičemž výsledky jejího snažení si může každý empiricky ověřit v téměř libovolné diskusi na Facebooku.
 
Holý tedy osvětluje, komentuje a propojuje vybrané kapitoly z historie Sovětského svazu, pozdějšího a současného Ruska, aby skrze ně hledal odpovědi na to, jak a proč došlo k napadení Ukrajiny (což ovšem pochopitelně neomlouvá!), vývoji války, v závěru také předkládá několik možných scénářů, jak to celé dopadne. Činí tak v kontextu ruských vojenských neúspěchů i úspěchů, neopomíjí třeba ani v historii vícekrát ukázanou zrůdnost a krutost ruské armády směrem k civilnímu obyvatelstvu. Výsledkem poměrně široce uchopené látky je překvapivě kompaktní a přehledný úvod do problematiky, který pomůže zorientovat se nejen těm, kdož až do vypuknutí války nesledovali zahraniční situaci příliš pozorně.
 
Interpretace audioknihy se – s drobným přispěním autora samotného – ujal divadelní (a příležitostně televizní) herec Gustav Hašek. Jmenovaný, který zabírá drtivou většinu stopáže, interpretuje knihu suverénně a jistá urputnost v jeho projevu, kombinovaná s náznaky ironie, funguje skvěle. Naléhavé tempo a mírně přiškrcený hlas s určitým náznakem tvrdosti a nepřístupnosti dodávají nahrávce dojem skoro dystopický, což je k bezmála totalitnímu současnému Rusku – jak ho autor popisuje – velice přiléhavé a činí to z poslechu velmi autentický zážitek.
 

Oproti tomu Petr Holý je sice schopný autor (byť jeho občasná stylově nevytříbená neformálnost je trochu na škodu a vyžívání se v drobných vulgarismech se může zdát poněkud nadbytečné; přestože proti opakovanému tvrzení „Putin je zm*d“, lze jen stěží něco namítat), ne už tak ideální interpret své knihy – jeho projev není perfektně srozumitelný a vyžaduje na posluchači vyšší míru pozornosti. Vedle Haškova zaujatého nasazení navíc vyznívá jeho projev poměrně nezáživně, avšak v historii audioknih se setkáme i s mnoha horšími nahrávkami, které načetli jejich autoři, v mluveném slově nezkušení. Vzhledem k tomu, že Holý přečte vlastně jen několikaminutový prolog, jeho účast na tvorbě audioknihy lze vnímat jako zpestření, které možná nebylo úplně nutné, ale ve výsledku nahrávku jako celek nijak nekazí.