Zpět

Všem Zacheům

recenze, , 01.04.2015
Vánoce a Velikonoce v úvahách Tomáše Halíka
Doba adventní, stejně jako doba postní, je i pro neaktivní věřící příležitostí k duchovnímu rozjímání a k uvědomění si vlastních křesťanských kořenů. Sám se mezi takové počítám a tak vím, že v čase vánočním a kolem velikonoc i k nám "bezvěrcům" doléhá poselství těchto svátků velmi intenzivně. Pro mnohé může být toto působení očistnou příležitostí nahlédnout na plynutí života i odjinud než jen z okna automobilu, skrz monitor počítače, či přes mříž nákupního vozíku. A právě v těchto chvílích může být audiokniha Vánoce a Velikonoce v úvahách Tomáše Halíka velmi příjemným společníkem.
Ostatně nahrávka vychází z Halíkovy knihy Oslovit Zachea, v níž se autor snaží promlouvat ke všem váhavcům, kteří ještě nejsou rozhodnuti pro následování Krista, či cestu k němu zatím nenašli. Velmi poutavou, i když ne vždy lehce srozumitelnou formou, interpretuje texty z Bible, vysvětluje je a přibližuje posluchačům. Prvek autorského přednesu je u tohoto titulu neodmyslitelný – Halíkův hlas sice není bez řečových vad, přesto je ale natolik kultivovaný a především charismatický, že je nemožno představit si jinou interpretaci. Tím spíše, že jde o jakási kázání: na úvod každé části zazní biblický text, který se pak Halík snaží osvětlit posluchačům.

Vánoce a Velikonoce v úvahách Tomáše Halíka lze jednoznačně řadit mezi audioknihy osobního rozvoje. Pokud ale od titulů v této skupině neočekáváme nic než prosté načtení psaného textu, jestliže o nich přemýšlíme jako o čistě zvukové verzi psané knihy bez jakékoliv ambice posunout předlohu interpretačním uměním na jinou úroveň, budeme u Halíka mile překvapeni. V jeho případě se žádné monotónní naléhavosti a o překot deklamovaného textu nedočkáme. Významný podíl má samozřejmě autor sám, když ve svém přednesu dává důraz na srozumitelnost myšlenky, nezanedbatelnou roli ovšem nutno přiznat režiséru Dimitriji Dudíkovi. Ten už několikrát dokázal, že zvládne velmi přehledně zpracovat mnohý literární text a ani u Halíka nezklamal. Nechal autora jakoby znovu formulovat vlastní myšlenky, takže posluchač snad ani nemá pocit, že jde o četbu. Dojem kázání přednášeného spatra je v tomto ohledu naplněn beze zbytku.
 

Působivost nahrávky je podtržena varhanní hudbou Roberta Huga a v reedici z roku 2013, která vznikla ve spolupráci AudioStory a nakladatelství Vyšehrad, zdůrazněna jednoduchou, přesto ale nepřehlédnutelnou obálkou. Á propos, reedice: nahrávka Halíkových úvah je poměrně nová – vyšla poprvé v roce 2008 v éře spolupráce AudioStory a Popron Music na dvou audio CD. Každý nosič tvořil vlastně samostatný titul – vánoční a velikonoční. Pro aktuální reedici už nahrávka vyšla na jednom mp3 CD s celkovou stopáží 159 minut. Z toho důvodu snad může působit nepatřičně, když v polovině poslechu zazní znělka vydavatele a titul druhé části, a snad by bylo lépe nahrát úvod znovu. Je to ale tak nepatrný nedostatek, že si nezaslouží větší pozornost.

Vánoce a Velikonoce v úvahách Tomáše Halíka jsou příkladem perfektní audioknižní adaptace. Autor vyšel z vlastní knihy, vybral z ní pasáže se vztahem k době adventní a postní a upravil je pro zvukovou podobu. Pod zkušeným režijním vedením a s původní hudební složkou sám převyprávěl, čímž jen podtrhnul formu textu. V takové úpravě se neztrácí to podstatné – myšlenka a sdělení, kterými se Halík obrací na všechny Zachee mezi námi.