Zpět

Dimitrij Dudík

Dimitrij Dudík (foto: Tympanum)
Autor a režisér Dimitrij Dudík se narodil v roce 1963 v Ostravě. Zamlada působil jako autor a ředitel ochotnického Jantarového divadla.
Pro Ostravský rozhlas v té době režijně natočil dvě vlastní rozhlasové hry; na klubové scéně Divadla Jiřího Myrona byla herci ostravské činohry nastudována a po tři sezóny reprízována divadelní hra Želva. V roce 1990 nastoupil na DAMU do ročníku Luboše Pistoriuse na obor režie. Od třetího roku studia zahájil řadu pohostinských režií v oblastních i pražských divadlech, promoval v roce 1995 na oboru dramaturgie v době, kdy byl již zaměstnán jako režisér v Městském divadle v Mostě. Další divadelní režie v Opavě, Karlových varech, Chebu, v pražském Rubínu, v legendárním divadle SeMaFor a v divadelní skupině Josefa Dvořáka.

Pro Český rozhlas pracuje zpočátku externě, posléze jako stálý režisér od roku 2000. Na svém kontě má kolem pěti tisíc natočených pořadů, autorsky stovky textů; řadu rozhlasových adaptací, připravených četeb a dramatizací, pod devíti rozhlasovými hrami je podepsán jako autor. Natočil také kolem stovky audioknih pro nejrůznější vydavatelství mluveného slova, nejčastěji a nejraději spolupracuje s vydavatelstvím Tympanum.
text: Tympanum