Zpět

Empaticky přednesený thriller

recenze, , 17.01.2017
Zabij mě znovu
Maggie Taylorové se v životě dařilo. Nedávno se se svým hodným a obětavým manželem, s nímž měla dvě krásné děti, přestěhovala do Manchesteru, našla si dobře placenou práci, a i kolegové v zaměstnání ji měli rádi. Jaké proto bylo její překvapení, když jednou zjistila, že ji muž bez vysvětlení opustil. Zamiloval se snad do jiné, anebo chtěl rodinu uchránit před blížícím se nebezpečím? Marně se Maggie pokoušela manželovi dovolat. Jí samotné přes telefon vyhrožoval cizí hlas a dokonce obdržela snímek zavražděné ženy s nápisem „jsi na řadě“. Co to všechno znamená?
Přestože jsou knihy s detektivem Tomem Douglasem do českého jazyka překládány až od třetí části a ve zvukové podobě zatím vyšel jen poslední šestý díl Zabij mě znovu, posluchači nemusejí mít z dezorientace v ději obavy. Anglická autorka Rachel Abbottová totiž v tomto románu vše potřebné vysvětlí a příběh pečlivě uzavře. Na rozdíl od mnoha spisovatelů detektivek, kteří případy píší z pohledu vyšetřujících, klade větší důraz na to, jak dané události prožívají oběti. Ne že by žádné pátrání kriminalistů neprobíhalo, pouze není hlavní linií a posouvačem děje. I když se vyprávění o Maggie Taylorové řadí k thrillerům – nutno říci, že akčních scén je tu celá řada, autorka se podrobně zabývá především vnitřními prožitky a do detailů rozebírá rozpoložení, myšlenky, úvahy, niterné konflikty a nevyřčené emoce svých hrdinů. Zabij mě znovu nemůžeme označit za román, který by si sám připravoval půdu pro případný filmový scénář, jak je tomu u řady knih tohoto žánru. Tím spíše se ale nabízí zvukové zpracování, které by nalezlo citlivou a empatickou interpretaci. Tu se Audiotéce podařilo najít v Simoně Postlerové.

Postlerová se díky er-formě staví do role pozorovatele a průvodce. Nejprve naslouchá nervovému vypětí všech postav a poté je promyšleně a s pochopením pro danou emoci sděluje – jednou rozechvěle, podruhé napjatě, jindy zase netečně, ustrašeně, přiškrceně či zděšeně. Totéž platí i o opačných pocitech: vztek, rozhořčení, nenávist... Svůj hlas nemoduluje do nepřirozených poloh a důkladně pracuje s intonací. Díky tomu opačné pohlaví nezesměšňuje přehnaným předváděním, jak se to často stává mužům, když se pokoušejí herecky ztvárnit ženské postavy.
 

Dalo by se tedy říci, že audiokniha nabízí posluchačům profesionální přednes. Bohužel tomu tak úplně není. Jakub Tabery, režisér nahrávky, v četbě ponechal všemožné nepatřičné váhání a to nejen při otáčení stránek. Zřejmě se spolu se zvukařem nedokázal technicky vypořádat se vzniklými přebrepty, takže je na mnoha místech střih až příliš patrný – věta často začne v určitém tempu a melodii a uprostřed se radikálně změní. Poslech tak mnohdy ztrácí rytmus a začátečnické až amatérské úpravy značně narušují plynulost četby. Určitá režisérova nepozornost je bohužel rozpoznatelná i při načítání delších, zejména popisných částí, v nichž herečka slova před čárkou či tečkou mnohdy příliš rychle vyhrkne. Tyto interpretační vady by měl režisér umět ohlídat, a i když Simona Postlerová má cit i potřebné schopnosti pro auditivní umění, zasloužila by si větší oporu a pevnější režisérské vedení.

Titul neobklopuje žádná hudební složka, která by dílo citlivě doprovodila a více zpřehlednila několik dějových linií. Pro jednu z nich byl sice použit slabounký echo efekt, recenzent si však není zcela jist, zda jeho malá intenzita bez použití sluchátek a vyššího stupně hlasitosti přehrávače bude ihned identifikována – zvuk byl testován na více rozdílných zařízeních.

Zabij mě znovu lze jednoznačně díky výkonu Simony Postlerové k poslechu doporučit, pečlivé provedení, které zvukovým knihám věnuje mnoho vydavatelů mluveného slova, však od této audioknihy bohužel nečekejte.