Zpět

Michal Bureš

Michal Bureš (foto: Zdeněk Slavotínek)
Režisér, dramaturg, pedagog. Rodák z Olomouce, absolvent Česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia a Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristicky na brněnské JAMU u prof. Antonína Přidala.
Rozhlasové práci se věnuje již dvě desetiletí, za tu dobu vytvořil bezpočet opusů, z nichž byly mnohé oceněny. Krom práce rozhlasové má za sebou pět divadelních režií (Shakespearova Krále Leara, Ucho Jana Procházky nebo Sestry B., komorní hru Mileny Štráfeldové o osudech Lídy Baarové a její sestry Zorky Janů).

Velkou pozornost věnuje rovněž audioknihám, kterým předpovídá v českém a slovenském prostředí náležitou budoucnost. Mezi jeho nejúspěšnější tituly v této oblasti patří Laclosovy Nebezpečné známosti, Waltariho Pád Cařihradu a série detektivek Henninga Mankella. Michal Bureš je rovněž předsedou Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. Žije v Praze.