Zpět

Abeceda fondů EU 2014-2020

Abeceda fondů EU 2014-2020
Česká republika vstoupila v roce 2014 již do třetího programového období, ve kterém má možnost čerpat finance z Evropských strukturálních a investičních fondů. Jejich cílem je podporovat konkurenceschopnost napříč Evropskou unií, a přispět tím ke snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony EU. Česká republika vyjednala s Evropskou komisí téměř 24 miliard eur, které budou napomáhat rozvoji a kvalitě života nás všech, ať již se jedná o podporuzaměstnanosti, výstavbu dopravní infrastruktury, zkvalitnění vzdělávánínebo zlepšení životního prostředí.
Nové programové období s sebou přináší několik zásadních změn. Tou první je sjednocení a zjednodušení pravidel pro administraci dotací. Příkladem jenový monitorovací systém pro podávání projektových žádostí. Veškerá komunikace probíhá elektronicky prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+. Další příklady naleznete v jednodušším procesu přímého zadávání objednávek nebo pravidel publicity.
 

Mění se i rozložení programů, ze kterých bude možné evropské dotacečerpat. Dosavadních sedm regionálních operačních programů se spojilo do Integrovaného regionálního operačního programu. Do jednoho operačníhoprogramu se nově také spojí dva programy zaměřené na výzkum, vývoja na vzdělávání. Všechny tyto změny zpřehledňují a zjednodušují systém čerpání evropských fondů v České republice.

Naleznete řadu užitečných informací, které vámpomohou nejen nalézt správný program, z něhož je možné podpořit váš projekt, ale také provést vás celým projektovým cyklem.
text: Ministrstvo pro místní rozvoj ČR
název
Abeceda fondů EU 2014-2020
režie
interpret
délka
1:16
vydavatel
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
rok vydání
2016
hudba
Pavel Kadlec
zvuk
Karolína Škápíková
střih
Pavel Kadlec
mastering
Pavel Kadlec