Zpět

Duchovní pohled na dosažení work-life balance

recenze, , 28.03.2023
Žijte nejen o víkendu
Moderní svět pracovního trhu přináší stále náročnější výzvy, které mohou pro mnoho lidí představovat nesmírnou zátěž. Jak se ale vyrovnat se zvyšujícími se nároky? S pomocí spirituality, alespoň tak to tvrdí kniha Žijte nejen o víkendu německého autora Anselma Grüna.
Vzhledem k tomu, že tento dnes osmasedmdesátiletý filosof a ekonom je zejména knězem a benediktinským mnichem asi fakt, že jím nabízenou cestou k vyvážení pracovního a soukromého života je cesta víry, nepřekvapí. Přestože je tedy titul Žijte nejen o víkendu napsaný katolíkem a primárně určený rovněž především věřícím lidem, přinejmenším náměty k zamyšlení si v něm mohou najít i ti, kteří obvykle kostel nenavštěvují, ale jsou schopní s otevřenou myslí přistupovat i k názorům lidí s jiným viděním světa.

Autor pojímá téma zeširoka a zabývá se okolnostmi, které mohou zaujmout jak ty, kteří do své první práce teprve nastupují, tak naopak seniorní pracovníky, obávající se toho, co bude, až z kolotoče pracovního života nadobro vystoupí a odejdou do penze. Rozebírá třeba důležitost firemních rituálů a jejich možný přínos pro fungování firmy, nebo se zamýšlí nad tím, jak vhodně uspořádat pracovní tým. Anselm Grün ve svých zamyšleních často přirovnává otázky pracovního života k personálnímu zajištění fungování benediktinského kláštera. Ostatně mottem knihy je heslo svatého Benedikta ora et labora (modli se a pracuj).

Jednotlivá témata rámuje prostřednictvím příběhů ze světcova života, stejně jako podobenstvími z Bible a citáty z evangelií. Tyto náboženské myšlenky ale vždy uvádí do kontextu se zaměřením knihy, tedy vztahuje je k situaci dnešních pracujících. I na příkladech z Ježíšova učení dokáže ilustrovat své názory na řešení palčivých problémů na pracovišti, mezi které patří třeba šikana ve formě mobbingu. Uvažuje ale i nad tím, jak se za pomoci změny přístupu k zaměstnání, ostatním členům kolektivu i vlastnímu já dopracovat ke zdravějšímu vztahu mezi pracovními povinnostmi a duševní rovnováhou, aby se člověk zavalený úkoly necítil vyčerpaný nebo se zcela nezhroutil.
 
Audioknižní verzi Žijte nejen o víkendu vydalo letos v lednu Tympanum, v jehož katalogu jde už o pátý titul Anselma Grüna. Podruhé a bohužel naposledy se s tímto spisovatelem potkal jako interpret Tomáš Voženílek. Tohoto rozhlasového a televizního moderátora jste mohli znát z obrazovek České televize z úspěšného pořadu Retro, či z rádiových vln, na nichž uváděl neméně oblíbené Dobré ráno, Noční Mikrofórum či Kávu o čtvrté. Byl ale rovněž velmi zdatným rétorem a narátorem audioknih, zejména z ranku motivačních či seberozvojových. Nedlouho před vydáním Žijte nejen o víkendu ale po několikaletém boji podlehl zákeřné nemoci.
 

Na optimisticky naladěném hlase, kterým kapitoly knihy načetl, ale není po strázních, které ho v soukromí provázely, ani stopy. Naopak, vysoce lidský, citlivý a laskavý způsob, jakým posluchačům autorovy myšlenky předává, svědčí o naprosté profesionalitě, jakou se Tomáš Voženílek mohl po celou svou profesní dráhu chlubit. Jemným, téměř něžným hlasem se stránku za stránkou probírá biblickými úryvky, radami, jak zlepšit svůj život, čímž zaujme i ty, kteří by možná jinak poslech nábožensky zabarveného textu brzy odložili. Z jeho projevu zaznívá lidskost a vlídnost, která je u titulu, majícího nás pozitivně motivovat ke změně přístupu, vítaným základním kamenem. Ocenit je třeba i postup vydavatele, který se rozhodl z úcty k Tomáši Voženílkovi titul výrazněji nepropagovat, snad aby tato snaha nepůsobila jako přiživování se na jeho odchodu.

O hudební doprovod se postaralo Soundguru, které nahrávku podbarvilo svěžími kytarovými tóny, harmonicky ladícími s projevem interpreta i textem samotným. Výsledná kombinace může být zejména duchovně laděným posluchačům dobrým vodítkem, jak se naučit vybalancovat zaměstnání s volným časem a dosáhnout tím větší spokojenosti.